Kết quả công tác ngành kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Tư, 26/06/2019, 14:33 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Kiểm sát có nhiều đổi mới trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện công tác năm 2019. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị công tác năm, trong đó xác định rõ 03 mục tiêu, 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm thực hiện quyết liệt, "thực chất" hơn trong toàn Ngành. Đổi mới nội dung tổ chức hội nghị triển khai công tác, chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ để thảo luận, quán triệt biện pháp thực hiện tại Hội nghị.
 
    Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ; trách nhiệm công tố được tăng cường ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các trường hợp bắt, tạm giữ về hình sự bảo đảm chính xác. Hoạt động công tố gắn chặt hơn với hoạt động điều tra, chủ động, trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra, tăng cường trực tiếp hỏi cung bị can; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao. Số lượng kháng nghị phúc thẩm, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự được nâng cao.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019
Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019
    Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vai trò của Viện kiểm sát trong giải quyết vụ án hình sự ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân; tiếp tục hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao.
 
    Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác, nhất là công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Tập trung triển khai thi hành và từng bước thực hiện tốt các nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
 
    Công tác xây dựng Ngành tiếp tục có nhiều đổi mới tích cực. Công tác tổ chức cán bộ đặc biệt được coi trọng; đổi mới nâng chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; quyết liệt thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định của Nghị quyết số 39-NQ/TW. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp, bố trí, sắp xếp vị trí công tác được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 
    Thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường và hiệu quả hơn; kỷ cương, kỷ luật được chấn chỉnh, siết chặt trong toàn Ngành. Hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được tăng cường. Công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan chặt chẽ và hiệu quả hơn.
                                                                                           Thùy Linh
.