Hòa Bình: Kết quả 03 năm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Thứ Năm, 06/06/2019, 12:05 [GMT+7]
    Ngày 18-02-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Qua 3 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành 94 kế hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được các cấp ủy, chính quyền tăng cường thực hiện, tăng dần tỷ lệ số cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu nhiệm vụ hiện nay (10%); việc xử lý các vi phạm sau thanh tra luôn được thực hiện nghiêm túc, các sai phạm có liên quan đến các cá nhân, tập thể được các cấp ủy, chính quyền đôn đốc xử lý triệt để, đặc biệt là xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, tập trung nắm tình hình các lĩnh vực có nhiều khả năng nảy sinh tội phạm tham nhũng như: Lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; quản lý đất đai; xây dựng cơ bản; quản lý tài sản công, thuế…  nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, đồng thời kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, hạn chế tối đa thất thoát tài sản, ngân sách Nhà nước. Cơ quan thanh tra đã tiến hành 340 cuộc, phát hiện sai phạm trên 1,7 tỷ đồng, đã thu hồi 909,7 triệu đồng. 
 
    Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập cũng được các cấp ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập được thực hiện đảm bảo theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, đã có 17.292 lượt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định. 
 
    Tiến hành rà soát, chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP với 417 công chức, viên chức. 
 
    Phát huy vai trò gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị mình được giao phụ trách, quản lý. Từ năm 2016 đến nay đã có 04 trường hợp người đứng đầu phải xem xét xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, lãng phí. 
 
    Việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thông qua xử lý tố giác, tin báo tội phạm, qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong 03 năm: Tổng số vụ án được thụ lý 04 vụ,13 bị can, đã xét xử 03 vụ, 05 bị cáo, còn 01 vụ, 08 bị can. Tổng số tiền thiệt hại do tham nhũng gây ra là 5,237 tỷ đồng; đã thu hồi 4,538 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,7%. 
 
    Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận 21-KL/TW gắn với triển khai Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của xã hội, của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã triển khai giám sát trực tiếp 66 cuộc và tổ chức qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, tập trung vào công tác tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự; về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tranh chấp đất đai; kịp thời biểu dương những điển hình tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, phê phán và lên án những hành vi tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ án tham nhũng nghiêm trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.
                                                                     Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
.