Hà Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Chủ Nhật, 02/06/2019, 05:30 [GMT+7]
    Trong tháng 4-2019, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng gồm: Quyết định số 1870-QĐ/TU ngày 14-02-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện "Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07-05-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" tại Ban Thường vụ Huyện ủy và một số đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thuộc Đảng bộ huyện Quản Bạ; Công văn số 5508-CV/TU ngày 29-03-2019 của Tỉnh ủy về xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2018.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 kế hoạch, 03 công văn liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
    Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong tháng, đã tổ chức tuyên truyền được 01 lớp và 275 người tham gia.
 
    Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, chú trọng công khai, minh bạch những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như: Công khai về tài chính, ngân sách; công khai việc mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; công khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, công khai thu nhập của công chức, viên chức, người lao động…; thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp.
 
    Các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai quán triệt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện đeo thẻ công chức trong giờ làm việc; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan, đơn vị những việc được làm và không được làm đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị.
 
    Điều tra 05 vụ/19 bị can án tham nhũng, kinh tế, trong đó đang điều tra 04 vụ/17 bị can. Đình chỉ điều tra 01 vụ/02 bị can. Truy tố 02 vụ/03 bị can. Thụ lý 02 vụ/05 bị cáo, trong đó: Án cũ, phục hồi 01 vụ/04 bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Quang; án mới, thụ lý 01 vụ/01 bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phòng Nội vụ huyện Xín Mần.
                                                                              Thanh Hằng
.