Phú Yên: Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 13/05/2019, 14:23 [GMT+7]
    Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. 
 
    Theo đó, trong năm 2018, số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm kê khai tài sản, thu nhập là 77; số người thuộc diện phải kê khai là 9.876 người, giảm 295 người so với năm trước do: Nghỉ hưu, chuyển vị trí công tác khác, giảm chức danh do sáp nhập, rà soát, điều chỉnh danh sách những người thuộc diện phải kê khai... Đến nay, có 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả thực hiện. Số người đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập là 9.858 người, đạt tỷ lệ 99,82%. Số người chưa thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập là 18 người, chiếm tỷ lệ 0,18%, nguyên nhân do 06 người đang đi học, 02 người điều trị bệnh dài ngày; 04 người nghỉ việc; 02 người nghỉ sinh; 03 người bị khởi tố để điều tra; 01 người chết. Số bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy hoặc cấp trên quản lý là 356 bản.
 
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Yên
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Yên
    Có 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định (9.857 bản), đạt tỷ lệ 99,99% so với số bản đã kê khai; không tổ chức công khai 01 bản do cán bộ đã nghỉ hưu. Trong đó, số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị là 4.528 bản, chiếm tỷ lệ 45,94%; số bản kê khai đã công khai theo hình thức tổ chức cuộc họp là 5.247 bản, chiếm tỷ lệ 53,23%; số bản kê khai đã công khai theo hình thức vừa niêm yết, vừa tổ chức cuộc họp là 82 bản, chiếm tỷ lệ 0,82%.
 
    Trong năm 2018 và đến hết tháng 4-2019, qua công tác kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kết luận 03 đảng viên có sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định; đã xử lý 01 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản; 02 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản và các sai phạm khác được phát hiện qua kiểm tra. 
 
    Kết quả đạt được cho thấy, năm 2018 các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập. Việc kê khai tài sản, thu nhập cơ bản được thực hiện đúng quy định, hình thức công khai tài sản, thu nhập dân chủ, khách quan, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; các bản kê khai phản ánh tương đối đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Thông qua đó đã góp phần giúp các cơ quan, đơn vị theo dõi, kiểm soát được tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.  
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.