Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 29/05/2019, 14:07 [GMT+7]
    Ngày 28-5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
 
    Thời gian qua, nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020…
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên của Mặt trận để tuyên truyền, vận động trong Nhân dân, góp phần từng bước nâng cao nhận thức, thái độ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội đối với việc PCTN.
 
    Đồng thời, hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam đã có những kết quả bước đầu. Cơ chế giám sát, nhất là giám sát ở cơ sở để PCTN từng bước được hoàn thiện. Các hình thức giám sát của MTTQ Việt Nam được triển khai thường xuyên; những ý kiến, kiến nghị qua giám sát của Mặt trận nhìn chung đã được chính quyền các cấp, nhất là chính quyền ở cơ sở tiếp thu, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp từng bước tích cực thực hiện chức năng giám sát của mình qua việc giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở; phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ việc tham nhũng và giám sát việc giải quyết vụ việc đó.
 
    Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cũng triển khai hiệu quả việc tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” nhằm phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thông qua các bài báo phản ánh hiện tượng tham nhũng, lãng phí, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tập trung phân tích, chọn lọc một số phản ánh có cơ sở và gây bức xúc xã hội để gửi tới các cơ quan của Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có liên quan để kiến nghị giải quyết và theo dõi kết quả giải quyết của các cơ quan, thông báo cho Nhân dân biết.
 
    Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh chất lượng các hoạt động tuyên truyền, giải pháp bảo vệ người tham gia tố cáo tham nhũng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
    Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng, nhiều ý kiến đã chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để giúp Mặt trận các cấp phát huy vai trò của mình trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì thực hiện 2 chương trình giám sát: Giám sát cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, hải quan; Giám sát cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Từ chương trình giám sát này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan có thẩm quyền trực tiếp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai và huy động được sự quan tâm của Nhân dân vào hoạt động giám sát và góp phần đẩy lùi tham nhũng.
 
    Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao, cần phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
    Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần căn cứ vào những bài báo phản ánh về hiện tượng tham nhũng, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất tập trung vào một số vụ việc cụ thể và yêu cầu cơ quan chức năng giải trình quá trình giải quyết vụ việc…
P.V
.