Khánh Hòa: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Năm, 02/05/2019, 17:46 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có buổi làm việc công bố Kế hoạch giám sát việc thực hiện Kết luận số 58 ngày 29-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Đồng chí Nguyễn Xuân Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố quyết định giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Theo đó, Đoàn công tác sẽ giám sát việc lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên 4 lĩnh vực: Quản lý đất đai; quản lý và sử dụng ngân sách; mua sắm, sử dụng tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng năm 2017 giai đoạn từ 01-01-2018 đến hết 31-3-2019.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Đoàn sẽ làm việc trực tiếp với 8 đơn vị gồm: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang, Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa và các cơ quan liên quan.
 
    Theo Kế hoạch, các đơn vị xây dựng báo cáo, gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 24-5. Từ ngày 10 đến 21-6, đoàn sẽ làm việc trực tiếp tại 8 đơn vị trên. Kết quả giám sát được báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào tháng 7-2019.
 
    Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh, để đạt hiệu quả cao, các đơn vị được giám sát chủ động tự giám sát; chuẩn bị báo cáo gọn, rõ, đúng đề cương yêu cầu, đánh giá sát những gì làm được, chưa làm được, nguyên nhân... Đoàn giám sát phát huy vai trò chủ động trong nghiên cứu báo cáo, tổng hợp và đề xuất các vấn đề cần làm rõ tại các đơn vị được giám sát. Đồng chí cũng nhất trí bổ sung yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo về việc quản lý, sử dụng nhà công vụ. 
                                                                                              P.V
;
.