Quảng Nam: Tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Thứ Tư, 10/04/2019, 15:03 [GMT+7]
    UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018 dành cho lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và thanh tra các cấp trong tỉnh nhằm hướng dẫn các đơn vị đánh giá đúng và khuyến khích những nỗ lực của UBND tỉnh trong công tác PCTN, xây dựng văn hóa chống tham nhũng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Phạm vi đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, bao gồm: Hoạt động quản lý Nhà nước về PCTN của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về PCTN. Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố. Thời kỳ đánh giá từ ngày 16-12-2017 đến ngày 15-12-2018.
 
    Nội dung đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN.
 
    Kết quả thực hiện công tác PCTN bao gồm: Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.
 
    Các đại biểu còn được hướng dẫn các phương pháp đánh giá như: Việc đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch; việc đánh giá căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác PCTN; đánh giá trong sự tương tác giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh, trên cơ sở tự đánh giá của UBND cấp tỉnh...
P.V
;
.