Quảng Bình: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I-2019

Thứ Bảy, 20/04/2019, 05:52 [GMT+7]
    Trong quý I-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị; các chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương; chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Ban hành Kế hoạch về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng năm 2019. 
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình giám sát về tình hình quản lý, sử dụng  ngân sách tại Sở Tài chính tỉnh và 11 quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (tháng 3-2019)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình giám sát về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách tại Sở Tài chính tỉnh và 11 quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (tháng 3-2019)
    Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 23-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ được giao, nhờ đó, đã có tác dụng đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền; nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. 
 
    Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng đã được đẩy mạnh; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; công tác phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; trên một số lĩnh vực tham nhũng từng bước được kiềm chế; những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn trong thời gian tới.
 
    Quý I-2019, cấp ủy các cấp và chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đúng kế hoạch đề ra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 và khảo sát để thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cho các tổ chức thuê đất đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng cấp dưới và 04 đảng viên; trong đó, 01 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 03 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy huyện quản lý; xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trưởng Phòng Y tế huyện Bố Trạch. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy cơ sở đã kiểm tra, giám sát 37 tổ chức đảng và 68 đảng viên; kiểm tra, giám sát xong 16 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp, nắm tình hình, theo dõi các thông tin về phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xác minh đơn tố cáo về tham nhũng, tiêu cực do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến và các thông tin, dư luận trên địa bàn tỉnh.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 67 cuộc thanh tra; nội dung tập trung vào các lĩnh vực: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; việc quản lý, sử dụng kinh phí để đầu tư mua sắm trang thiết bị và thuốc chữa bệnh, đầu tư xây dựng cơ bản; việc tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng... 
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 01 vụ/02 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trạm Khuyến nông thị xã Ba Đồn. Viện kiểm sát đã thụ lý, truy tố chuyển Tòa án nhân dân Thị xã Ba Đồn đưa vụ án ra xét xử. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Trọng Thủy, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Trạm Khuyến nông bị 10 tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Nguyễn Thị Hồng Linh, nguyên Kế toán Trạm Khuyến nông, bị xử phạt 7 tháng cải tạo không giam giữ.
 
    Tuy nhiên, việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất hạn chế, nhất là hiện tượng “tham nhũng vặt”; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý còn thấp so với tình hình hình thực tế đang diễn ra... Trong thời gian tới, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương theo dõi, thu thập, xác minh thông tin các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; nhất là “tham nhũng vặt” để xử lý kịp thời, nghiêm minh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Cù Tất Dũng
;
.