Phú Yên: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019

Thứ Sáu, 19/04/2019, 17:26 [GMT+7]
    Ngày 18-4, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Báo cáo tại Hội nghị, trong quý I năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác nội chính ở địa phương; kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, kiểm sát việc bắt giam, giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can cơ bản đảm bảo đúng quy định pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 288 vụ, 351 bị can; truy tố 45 vụ, 95 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm 144 vụ, 263 bị cáo. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật 2.229 vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm.
 
    Tòa án nhân dân 2 cấp đã tập trung giải quyết, xét xử các loại án đã thụ lý. Tổng số thụ lý 2.546 vụ án các loại; đã giải quyết 579 vụ, đạt 22,74%. Trong đó, án hình sự thụ lý 165 vụ, 299 bị cáo; đã giải quyết 69 vụ, 90 bị cáo, đạt 41,2% so với tổng số vụ án hình sự; thụ lý án dân sự, hành chính 2.381 vụ, việc, đã giải quyết 510 vụ, việc, đạt 21,42% so với tổng số vụ, việc dân sự, hành chính. Cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đã thụ lý 5.015 việc, với tổng số tiền là 1.648.899.391.000 đồng; qua xác minh phân loại có 3.341 việc có điều kiện thi hành, trong đó đã giải quyết xong 1.229 việc, đạt 36,79% tăng 2,93% so với cùng kỳ năm 2018; số tiền có điều kiện thi hành là 1.342.324.871.000 đồng (chiếm 81,4% so với số tiền phải thi hành), đã giải quyết xong: 17.348.495.000 đồng, đạt tỷ lệ 1,29%, tăng 0,44% so với cùng kỳ năm 2018. 
 
    Thanh tra tỉnh và Thanh tra các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện 22 cuộc thanh tra hành chính; đã kết thúc 12 cuộc, trong đó 04 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra, 08 cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; còn lại 10 cuộc đang thực hiện trong thời hạn luật định. Trong 04 cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện 53 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 35.738 triệu đồng. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 35.674 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 64 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm. Các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh tiếp nhận và xử lý 783 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Đến nay, đã giải quyết xong 25 đơn (20 khiếu nại, 05 tố cáo), số còn lại đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phù hợp và hướng về cơ sở. Công tác bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý được quan tâm chú trọng.
 
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng; quan tâm công tác tự phát hiện tiêu cực, tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt” để xử lý, chấn chỉnh kịp thời...
Lê Ngọc Hơn
;
.