Hòa Bình: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019

Chủ Nhật, 21/04/2019, 05:59 [GMT+7]
    Quý I năm 2019, các cơ quan trong khối nội chính tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quán triệt, triển khai mệnh lệnh, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019 đảm bảo an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu và giải quyết kịp thời mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp không để xảy ra diễn biến phức tạp. 
 
    Trong kỳ, đã phát hiện 195 vụ phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 4 vụ). Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định pháp luật. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên có nhiều tiến bộ, không để xảy ra oan, sai góp phần hạn chế vi phạm pháp luật và tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp. Tòa án nhân dân các cấp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chất lượng giải quyết được đảm bảo, không có án hủy, tỷ lệ án sửa thấp. Trong quý I/ 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình đã thụ lý 786 vụ án các loại, đã giải quyết 479 vụ, đạt tỷ lệ 61 %. Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã đưa 100% số vụ việc chủ động và theo đơn yêu cầu thi hành án ra thi hành theo quy định và tiến hành phân loại án để thi hành. Tổng số việc đã thụ lý là 2.406 việc, trong đó số việc ủy thác là 18 việc; số việc phải thi hành là 2.388 việc. Kết quả đã giải quyết xong về tiền 7.486.606.000 đồng, đạt tỷ lệ 2,78%/35% chỉ tiêu Tổng cục thi hành án dân sự giao cả năm. Các bước tổ chức thi hành án tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội và công dân; xây dựng và phân công tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn công sở, phòng chống cháy, nổ, tài sản, kho tang vật được bảo quản an toàn; tiếp nhận và xử lý vật chứng được bảo đảm an toàn và đúng quy định. Ngành Thanh tra đã xây dựng, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt, đã triển khai 17 cuộc thanh tra hành chính, 13 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành 4 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm với số tiền trên 57 triệu đồng. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Trong kỳ, đã tổ chức tiếp 141 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. 
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành 63 văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Đã tổ chức 26 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 3.309 lượt người tham gia. Có 14 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Công tác tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện theo quy định.
Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
;
.