Hải Phòng: Tọa đàm về công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 25/04/2019, 14:54 [GMT+7]

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Tọa đàm khoa học về sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm

Trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở thành phố Hải Phòng đã có bước chuyển biến rõ rệt, từng bước kiềm chế những vụ việc phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí; nhiều cơ quan, đơn vị đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng; cán bộ công chức đã có sự chuyển biến về chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, giảm bớt phiền hà, sách nhiễu, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng. Hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được nâng cao, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện về kinh tế - xã hội của thành phố, một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng như quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, thuế, tài chính, nội vụ, công tác cán bộ... đã được Thành ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tích cực phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, tham nhũng tạo được sự chuyển biến tích cực. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã chủ động nắm tình hình của tổ chức đảng và đảng viên ở địa phương, đơn vị; giám sát, kịp thời phát hiện, chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết tố cáo, nhất là những trường hợp tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, từ năm 2011 đến nay, Thành ủy, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.244 đảng viên và 15.463 tổ chức đảng (trong đó có liên quan đến phòng, chống tham nhũng là 2.503 đảng viên - có 9 đảng viên là người đứng đầu; kiểm tra 617 tổ chức đảng); đã giám sát 6.675 tổ chức đảng và 20.065 đảng viên (trong đó có liên quan đến phòng, chống tham nhũng là 1.502 đảng viên và 471 tổ chức đảng); đã thi hành kỷ luật đối với 1.628 đảng viên (trong đó có liên quan đến phòng, chống tham nhũng là 14 đảng viên). Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 115 tổ chức đảng và 506 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 417 đảng viên; giám sát 5.673 tổ chức đảng và 10.370 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 600 đảng viên.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng; khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay; những hạn chế, giải pháp trong thời gian tới; vai trò của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; từ thực tiễn các địa phương, đơn vị thời gian qua trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải pháp thực hiện...

Thành phố Hải Phòng cũng kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần hướng dẫn, quy định cụ thể cho Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trong việc thẩm định hồ sơ cán bộ liên quan đến công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý; có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và công khai theo quy định trước khi đề bạt, bổ nhiệm. Kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định về công khai, minh bạch các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, đất đai, tài chính, ngân sách quốc gia; hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, khen thưởng và bảo vệ người tố cáo tham nhũng...

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảm ơn Thành ủy Hải Phòng đã phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức buổi Tọa đàm khoa học hiệu quả, chất lượng; các đại biểu đại diện cho các đơn vị đã tham gia nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, khách quan từ thực tiễn của đơn vị mình góp phần vào thực hiện thành công Đề tài khoa học độc lập cấp quốc gia “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”.

Đồng chí Tô Quang Thu nêu rõ, công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay đang được Đảng và nhân dân hết sức quan tâm. Đảng ta xác định công cuộc chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng luôn đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành công hay thất bại. Từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII, công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta có bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều cấp ủy đã thực hiện bài bản, quyết liệt và công minh, quán triệt nguyên tắc: Không có vùng cấm, vùng trống, bất kỳ ai tham nhũng đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá báo cáo của Thành ủy Hải Phòng đã khái quát đầy đủ, bám sát đề cương của Ban chủ nhiệm Đề tài và ghi nhận những cố gắng của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy của thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh những điểm mạnh của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức triển khai trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố như: Nhận thức của tổ chức Đảng, cơ quan được nâng cao, thể hiện rõ quan điểm, lập trường, trách nhiệm về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng như xây dựng nhiều văn bản, nghị quyết, chương trình, quy chế để tiến hành thực hiện; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có hiệu quả; các chỉ thị, nghị quyết đã tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực và xử lý nghiêm các sai phạm; thành phố đã xác định công tác cán bộ là quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là người đứng đầu; sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền…

Đồng chí cũng đồng tình với các giải pháp Thành ủy Hải Phòng đưa ra trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đại biểu đã tham gia tại buổi Tọa đàm và sẽ tổng hợp để xây dựng chương trình Đề tài khoa học, từ đó tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị để xây dựng chính sách cho công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn.

Hoàng Tùng

(Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng)

;
.