Hà Nội: Tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Tư, 10/04/2019, 14:49 [GMT+7]
    Sở Tư pháp thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2018).
 
    Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương cho biết: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã có các quy định cụ thể tạo cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó, góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để hạn chế tham nhũng. Luật cũng tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng để không dám tham nhũng. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Qua tập huấn, các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về công tác phòng, chống tham nhũng; vận dụng sáng tạo vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương và mỗi người dân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính… 
 
    Tại hội nghị, các đại biểu được tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 như: Một số quy định chung và những điểm mới của luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng...
 
    Các đại biểu cũng được quán triệt, phổ biến nội dung của Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và một số kỹ năng, nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác phổ biến giáo dục pháp luật; biện pháp thực hiện Thông tư số 03/2018/TT/BTP của Bộ Tư pháp.
P.V
;
.