Bình Phước: Các cơ quan tố tụng giải quyết các vụ án phức tạp, kéo dài

Thứ Năm, 11/04/2019, 16:01 [GMT+7]
    Trong quý I năm 2019, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác nội chính; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; chỉ đạo thực hiện kết luận sau rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018, chỉ đạo các cơ quan tố tụng nhanh chóng giải quyết các vụ án phức tạp, kéo dài còn tồn đọng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý điều tra 503 vụ/770 bị can. Chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 250 vụ/400 bị can. Đình chỉ điều tra 13 vụ/18 bị can, tạm đình chỉ điều tra 12 vụ/05 bị can.
 
    Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự đối với 578 vụ/903 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 266 vụ/417 bị can, trong đó kết luận điều tra đề nghị truy tố 244 vụ/393 bị can; đình chỉ điều tra 17 vụ/21 bị can; tạm đình chỉ điều tra 05 vụ/03 bị can. Đang điều tra 312 vụ/586 bị can.
 
    Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đối với 251 vụ/409 bị can; đã giải quyết 186 vụ/311 bị can, trong đó quyết định truy tố 182 vụ/307 bị can, đình chỉ 074 vụ/04 bị can; đang giải quyết 65 vụ/98 bị can.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.976 vụ án các loại, đã giải quyết 848 vụ. Số án còn lại đang tiếp tục giải quyết 1.128 vụ, trong đó án tạm đình chỉ là 06 vụ.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 08 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 05 cuộc; triển khai trong kỳ báo cáo 03 cuộc); trong đó, số cuộc thanh tra theo kế hoạch là 07 cuộc, thanh tra đột xuất 01 cuộc. Số cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra thanh tra trực tiếp tại đơn vị là 04 cuộc, trong đó đã ban hành kết luận được 02 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 7/52 đơn vị được thanh tra có sai phạm.
 
    Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện là 65 cuộc, trong đó số cuộc có thành lập đoàn là 03 cuộc, số cuộc thanh tra độc lập là 62 cuộc đối với 433 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra có 294 tổ chức, cá nhân vi phạm; đã ban hành 249 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 2.537.000.000 đồng.
 
    Các cấp, các ngành đã tiếp 234 lượt với 313 người tới khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó: Tiếp công dân thường xuyên được 214 lượt với 92 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 99 lượt với 142 người.
 
    
    Trong quý, các cấp, các ngành đã tiếp nhận và xử lý 45 đơn thư các loại, trong đó có 35 đơn đủ điều kiện xử lý (gồm 14 đơn khiếu nại; 7 đơn tố cáo và 15 đơn kiến nghị, phản ánh). Số đơn thuộc thẩm quyền là 21 đơn (14 đơn khiếu nại; 07 đơn tố cáo); số đơn không thuộc thẩm quyền 15 đơn đã được lưu, hướng dẫn và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 
    Đã giải quyết 11/27 đơn khiếu nại (14 đơn mới tiếp nhận và 13 đơn chuyển từ năm 2018) và 3/7 đơn tố cáo.
                                                                        Hoàng Kiếm
;
.