An Giang: Tập trung triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 11/04/2019, 16:09 [GMT+7]
    Trong quý I năm 2019, các cấp ủy, cơ quan, chính quyền địa phương tỉnh An Giang đã tập trung triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), nhất là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19-02-2019 về thực hiện công tác PCTN năm 2019, trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành và các địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện công tác này. Ngày 04-3-2019 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.
 
Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang thực hiện cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang thực hiện cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN tiếp tục được duy trì, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền được 206 lớp với 4.899 lượt người tham dự. 
 
    Trong quý, đã triển khai 05 cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN tại 05 đơn vị. Các đơn vị đã thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng mua sắm tài sản, tiêu chuẩn, định mức; xây dựng sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ về định mức tiêu chuẩn, chế độ công tác, sinh hoạt, hội nghị, tiếp khách, quản lý sử dụng tài sản…
 
    Thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; các Tổ kiểm tra công vụ hoạt động thường xuyên, nhằm kịp thời ngăn chặn xử lý các tổ chức, cá nhân có biểu hiện làm trái các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, khó khăn, phiền hà cho người dân; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 09 trường hợp, việc chuyển đổi vị trí công tác thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định; Triển khai thực hiện quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức…
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý 02 vụ/02 bị can, với số tiền 1.026 triệu đồng (năm 2018 chuyển sang). Ngoài ra, tiến hành xác minh làm rõ 02 vụ có dấu hiệu tham nhũng do các ban, ngành chuyển xử lý (Công an tỉnh 01 vụ và Công an huyện Tri Tôn 01 vụ). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết 01 vụ/01 bị can. Tòa án xét xử phúc thẩm 01 vụ, trả hồ sơ 01 vụ và đang thụ lý 04 vụ…
 
    Thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về PCTN, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục thanh tra, kiểm tra thực hiện trách nhiệm về PCTN.
                                                                                             Lê Hiếu
;
.