Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông: Tham mưu, đề xuất xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Thứ Bảy, 02/02/2019, 08:02 [GMT+7]

Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tố giác về sai phạm trong đầu tư xây dựng tại Trường Chính trị tỉnh, Kho lưu trữ Tỉnh ủy, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuận Tân; chỉ đạo phục hồi điều tra đối với vụ án Lê Khắc Thuận; đẩy nhanh tiến độ điều tra đối với các công ty TNHH MTV lâm nghiệp đã bị khởi tố, các doanh nghiệp đã bị giải thể…, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Qua theo dõi nắm tình hình, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất đưa 07 vụ án, vụ việc phức tạp vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục điều tra, làm rõ đối với sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của các công ty thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp. Theo dõi, nắm tình hình vụ án, kịp thời tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm theo pháp luật và báo cáo Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Úy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông tham luận tại buổi Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Văn Úy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông tham luận tại buổi Tọa đàm " Nâng cao kinh nghiệm tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội" do Ban Nội chính Trung ương tổ chức

Chủ động, thường xuyên làm việc với các cơ quan chức năng để trao đổi, thống nhất hướng xử lý một số vụ việc trên địa bàn tỉnh; nắm tình hình giải quyết một số vụ việc phức tạp, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh thống nhất xử lý vụ án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đắk Mil theo hướng dẫn tại Công văn số 23-CV/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo xử lý đối với Công ty TNHH TM Nguyên Vũ trong việc triển khai thực hiện Dự án quản lý kinh doanh rừng và đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp; vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng tại Tuy Đức; chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo các sai phạm xảy ra tại Trung tâm phát triển Cụm Công nghiệp Thuận An; Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm; Công ty TNHH MTV Thuận Tân; sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của các công ty trong việc thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đăk G’long.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Chỉ thị 21-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; phối hợp xác minh, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ có chức vụ quản lý các cấp; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện nghiêm chế độ trực, tiếp công dân hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tham mưu thành lập và tham gia Tổ tư vấn của Tỉnh ủy về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, kéo dài.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm quán triệt, tổ chức triển khai và báo cáo kết quả về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 03-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 và Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 09-02-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Chủ trì kiểm tra, giám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm tại 03 tổ chức Đảng, gồm: Đảng ủy Sở Xây dựng, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội, Đảng ủy Đài PT-TH tỉnh; thành lập Đoàn giám sát về kiểm tra thực hiện Kết luận năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức trồng rừng, sử dụng kinh phí quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2013-2016 đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; kiểm tra chuyên đề về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đối với Ban Thường vụ huyện ủy Krông Nô; cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra liên ngành tại một số công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ huyện ủy Đắk Glong; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

Sự vào cuộc quyết liệt của Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông trong quá trình xử lý các vụ án, vụ việc đã làm cho việc xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến nội chính và PCTN ở địa phương có chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, mang tính răn đe cao đối với xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của toàn hệ thống chính trị.

Cù Tất Dũng

;
.