Quảng Ngãi: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Năm, 31/01/2019, 14:58 [GMT+7]

Năm 2018, các cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN), ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các văn bản thực hiện các Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Phiên họp thứ 13, 14, Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo và Kết luận tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và công tác cải cách hành chính, nhất là việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp; việc công khai, minh bạch trong hoạt động được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, vi phạm về kinh tế; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 06 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đã chỉ đạo xử lý xong 05 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo .

Đã tổ chức 02 hội nghị cấp tỉnh để quán triệt, phổ biến Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2018 đối với cấp tỉnh, trong đó lồng ghép nội dung tập huấn, hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và đánh giá công tác PCTN năm 2017 cho gần 160 đại biểu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho 4.267 lượt cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đưa 170 tin, bài, phóng sự; giới thiệu 60 lượt nội dung, văn bản trả lời pháp luật và tin tức về PCTN trong các chuyên mục “Tiếp chuyện bạn nghe đài”; “Tìm hiểu pháp luật”; “Hộp thư truyền hình”; “Pháp luật và đời sống”; “Nhịp sống trong tuần”…

UBND tỉnh ban hành trên 18 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, về quản lý kinh tế - xã hội, về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, về đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường quản lý đất đai và xây dựng, tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản, mua sắm tài sản công; 53 văn bản về cải cách hành chính. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công, quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn của ngành, địa phương theo quy định của Trung ương đảm bảo đúng thẩm quyền, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực. Trong kỳ, thông qua hoạt động thanh tra phát hiện có 02 đơn vị vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Qua công tác thanh tra phát hiện 04 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra và kết luận không khởi tố vụ án. Qua công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra và kết luận không khởi tố vụ án. Ngoài ra, qua công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội thực hiện trong năm 2016, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 03 vụ việc.

Các cơ quan chức năng trong tỉnh tiếp tục thụ lý 09 vụ án/18 bị can, bị cáo (trong đó có án cũ của năm trước chuyển sang). Kết quả đã xét xử 01 vụ/04 bị cáo; đang tiếp tục điều tra, xác minh 08 vụ/14 bị can (trong đó có 01 vụ/01 bị cáo đã đưa ra xét xử nhưng tại phiên tòa Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung).

Cơ quan Điều tra đang điều tra, xác minh 12 vụ việc khác có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế; trong đó, đã quyết định không khởi tố vụ án 05 vụ; khởi tố về tội không thuộc nhóm tội tham nhũng, chức vụ 01 vụ. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 01 vụ/02 bị can (vụ án đã được xét xử sơ thẩm, phúc thẩm).

Phan Thành Long

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)

 

;
.