Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Sáu, 18/01/2019, 16:26 [GMT+7]
    Ngày 17-01, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
    Tham gia Đoàn công tác còn có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
    Theo Báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng; đã ban hành 56 nghị quyết và 37 văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn, hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn; hướng dẫn các cấp triển khai thực hiện các quy định mới về xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn. Công đoàn đã xem xét xử lý kỷ luật đối với 31 tập thể và 47 cá nhân vi phạm. Trong đó, Tổng Liên đoàn đã xem xét xử lý kỷ luật đối với 08 trường hợp vi phạm. 
 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.
    Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn còn tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác PCTN còn thiếu chiều sâu, nhiều nội dung chưa thực hiện triệt để; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục về chủ trương, đường lối, pháp luật về PCTN tới người lao động còn hình thức, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc chấp hành các quy định về PCTN tại một số đơn vị Công đoàn ngành và tương đương chưa nghiêm, còn chậm, chưa hiệu quả; kết quả cải cách hành chính trong các đơn vị, cơ quan các cấp công đoàn chưa toàn diện,…
 
    Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bám sát các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, điều hành có nhiều sáng tạo, phù hợp với tình hình; chỉ đạo giải quyết, xử lý nhanh, có hiệu quả các vi phạm.
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
    Đồng chí Trưởng đoàn công tác lưu ý Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian tới cần tập trung, nâng cao có hiệu quả công tác tuyền truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao ý chí hành động, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu công đoàn các cấp; tiếp tục phát động trong công chức, viên chức đấu tranh mạnh mẽ với tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy định, dựa vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để quản lý đối với hệ thống công đoàn; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quy định cơ chế, chính sách đối với công đoàn các cấp. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ công đoàn; nâng cao phẩm chất, năng lực uy tín cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của công đoàn; thực hiện nghiêm công tác công khai, minh bạch, quản lý tài chính, quản lý tài sản của công đoàn. Ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu…
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác phát biểu
tại buổi làm việc
    Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn công tác, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể về công tác này, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về PCTN đồi với người lao động. Qua đợt kiểm tra này, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác đã nêu để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong ngành công đoàn có hiệu quả thiết thực.
Tạ Anh Hưng
;
.