Hội thảo góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 163-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Bảy, 01/12/2018, 12:27 [GMT+7]

Ngày 30-11-2018, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý Đề án sửa đổi bổ sung Quy định số 163-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo).  Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội thảo.

Tham dự có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ… cùng các chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá Báo cáo của Hội thảo đã nêu bật được những kết quả sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, Ban Chỉ đạo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà nguyên nhân chính là do một số nội dung trong Quy định số 163-QĐ/TW chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, còn có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham gia nhiều ý đóng góp, phản biện khoa học vào một số nội dung của dự thảo Đề án sửa đổi nhằm đảm bảo sự phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới của công tác phòng, chống tham nhũng, như: Quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; phạm vi, quyền hạn trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện thực hiện phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, kinh tế; vị trí của các thành viên của Ban Chỉ đạo; bộ phận chuyên trách trong cơ quan thường trực, vai trò của cơ quan giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo; nội hàm của việc kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng…

Đồng chí  Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu còn băn khoăn, thắc mắc. Qua Hội thảo này Ban Nội chính Trung  đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết, khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề thiết thực, dưới nhiều góc độ. Ban soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu và tiếp tục chỉnh sửa để quy định sửa đổi quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc, có thực quyền cho Ban Chỉ đạo hoạt động đạt được những kết quả tích cực trong thời gian tới.

Cù Tất Dũng

;
.