Phú Thọ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 01/11/2018, 15:32 [GMT+7]
    9 tháng năm 2018, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền các nội dung trọng tâm của tỉnh trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng; trong đó, tập trung chỉ đạo tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Phát biểu Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng tháng 6-2018.  
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 15, khóa XVIII (tháng 10-2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 15, khóa XVIII (tháng 10-2018)
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận kiến nghị kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng kết thúc điều tra giai đoạn I và chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền; đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 
 
    Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 07-7-2016 của Tỉnh ủy cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04-01-2018 về tăng cường quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, việc tặng quà trái quy định và công tác quản lý và tổ chức lễ hội; triển khai kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với một số cấp ủy trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018; thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan tố tụng, kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ, việc phát sinh.
 
    Từ tháng 12-2017 đến tháng 9-2018, đã tiến hành điều tra 14 vụ/25 bị can liên quan đế kinh tế, tham nhũng, đưa ra xét xử 11 vụ/17 bị cáo. Các hành vi phạm tội về tham nhũng đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đảm bảo việc truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 
Cù Tất Dũng
;
.