Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Ngoại giao

Thứ Sáu, 30/11/2018, 11:10 [GMT+7]

Chiều ngày 29-11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn công tác đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng.

Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và các đồng chí trong Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2018, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ; tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho gần 200 cán bộ, đảng viên; tổ chức đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các lớp, các chương trình bồi dưỡng, chương trình tập huấn nghiệp vụ thông qua việc quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng và quy định của Bộ Ngoại giao như: Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao và thành viên các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Lãnh đạo Bộ cùng các cấp ủy đảng đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong các hoạt động từ quản lý tài chính, sử dụng tài sản, công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo cán bộ và hoạt động chuyên môn; việc chỉ đạo, điều hành luôn bám sát Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng; bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm của Bộ.

Bộ đã quan tâm xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, các văn bản về phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Bộ; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng; tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, hợp tác thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; tham gia công tác truyền thông đối ngoại, đảm nhiệm vai trò tuyên truyền viên, làm cho thế giới hiểu và ủng hộ chủ trương phòng, chống tham nhũng của Việt Nam… Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ và cơ quan đại diện theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài về công cuộc phòng, chống tham nhũng của Việt Nam; qua đó, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, cơ quan đại diện có biện pháp đấu tranh hiệu quả đối với những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực phản động thù địch ở nước ngoài trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

Năm 2018, Bộ đã tiến hành 15/18 cuộc thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đại diện (hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra năm 2018); tiến hành 08 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố; định kỳ 6 tháng, 1 năm tiến hành rà soát, tự kiểm tra và báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. 9 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã thực hiện 04 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Việc thực hiện các kết luận sau thanh tra được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi tham nhũng. Nhìn chung, qua công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Ngoại giao thời gian qua, chưa phát hiện vụ việc vi phạm có liên quan đến tham nhũng, kinh tế; chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Xác định vị trí, vai trò là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, song, với đặc điểm là một cơ quan hành chính nhà nước, không loại trừ có thể phát sinh “tham nhũng vặt”, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ công, cung cấp tài sản công… do đó, Bộ xác định tham nhũng luôn là nguy cơ, và tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình; đề ra nhiều hình thức giám sát, kiểm soát, kiểm tra, thanh tra… để cán bộ thực thi công vụ không có điều kiện nhũng nhiễu. Cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu, từ cấp Bộ đến các đơn vị phải thực hiện vai trò nêu gương trong mọi mặt công tác và đời tư, để có thể làm gương trong lãnh đạo đơn vị thực hiện phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận
Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao; nhất là trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa như: Cải cách hành chính, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, quản lý chi tiêu ngân sách và việc thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ.  

Để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; chủ động nghiên cứu và chuẩn bị triển khai Luật phòng, chống tham nhũng vừa được thông qua; khẩn trương xây dựng Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao, bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, làm cho mọi người thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nhận thức được việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm khắc cán bộ, đảng viên sai phạm không làm “chậm lại” sự phát triển, mà ngược lại, làm tăng nguồn lực, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng.

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, người bao che tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; thực hiện quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kết hợp giám sát thương xuyên với tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất những nơi có nguy cơ tham nhũng cao, nơi có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, cải cách hành chính, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công; tiếp tục tham mưu với Chính phủ thực hiện đầy đủ các cam kết phòng, chống tham nhũng theo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; làm tốt hơn nữa chức năng hướng dẫn báo chí nước ngoài, thông tin đầy đủ, kịp thời về công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta trên trường quốc tế…

Thu Hà

;
.