Công bố quyết định kiểm tra công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 29/11/2018, 09:38 [GMT+7]
    Ngày 28-11, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Đoàn đã công bố Kế hoạch, chương trình kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện các cơ quan chức năng của thành phố. 
 
    Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thông báo nội dung Kế hoạch 192-KH/BCĐTW ngày 04-9-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh; công bố các quyết định liên quan.
 
Tòa cảnh buổi làm việc
Tòa cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2013 đến tháng 9-2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác thu hồi tài sản thông qua việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Đã xây dựng Kế hoạch 92-KH/TU ngày 17-2-2017 về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 07-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 
 
    Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra, giám sát việc thu hồi tài sản tham nhũng thông qua các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với thanh tra và các cơ quan tiến hành tố tụng Thành phố. Trong kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 02 Đoàn kiểm tra đối với cơ quan thanh tra và các cơ quan tiến hành tố tụng Thành phố về công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (bao gồm nội dung kiểm tra việc thu hồi tài sản tham nhũng).
 
    Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đạt được những kết quả nhất định, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản (về việc, về tiền), số việc và số tiền thu hồi được năm sau luôn cao hơn năm trước; chất lượng công tác có chuyển biến tích cực; trong kỳ, đã thu hồi về cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân tổng số tiền trên 10.335 tỷ đồng.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế vẫn còn thấp so với yêu cầu; trong nhiều vụ việc, tài sản phải xử lý với nhiều hạng mục và nằm rải rác ở nhiều địa phương; tình trạng pháp lý của tài sản có trường hợp chưa rõ ràng do chưa thu thập được đầy đủ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản của người phải thi hành án… do đó, việc xử lý tài sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả thu hồi tiền trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trưởng Đoàn công tác phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trưởng Đoàn công tác phát biểu
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Đoàn công tác quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra. Theo đó, thông qua kiểm tra để đánh giá kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân. 
 
    Nội dung kiểm tra tập trung vào: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; (2) Kết quả thu hồi tài sản; việc chấp hành các quy định của pháp luật và công tác phối hợp về thu hồi tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (3) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của các cơ quan thi hành án dân sự các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng việc xử lý tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; khắc phục tối đa việc thất thoát, tẩu tán tài sản bằng các giải pháp hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; trong giai đoạn điều tra, cần tiến hành khẩn trương các biện pháp xác minh, kịp thời phong tỏa, tạm giữ, kê biên để tránh việc tẩu tán tài sản.
 
    Đồng chí Trưởng Đoàn công tác đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác trong quá trình kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu, mục đích, chương trình, kế hoạch đề ra.
 
    Theo Kế hoạch, Đoàn công tác số 3 sẽ tiến hành kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28-11 đến ngày 07-12-2018 tại các cơ quan: Cục Thi hành án Dân sự, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Công an Thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường. 
                                                                                                Thu Huyền
;
.