"Không có vùng cấm" trong phát hiện, xử lý tham nhũng tại tỉnh Phú Yên

Thứ Sáu, 19/10/2018, 15:33 [GMT+7]
Ngày 19-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Phú Yên. 
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan nội chính tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương, các quy định pháp luật và các chỉ thị, quy định, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức 55 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 2.113 lượt người tham gia. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 04 đoàn kiểm tra theo nội dung chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 05 đoàn kiểm tra và 07 đoàn giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2017 và 2018. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 43 đảng viên và 03 tổ chức cơ sở đảng, trong đó kỷ luật khiển trách 12 đảng viên và 03 tổ chức cơ sở đảng, kỷ luật cảnh cáo 22 đảng viên, khai trừ ra khỏi đảng 07 đảng viên, cách chức 02 đảng viên. 
 
    Toàn ngành Thanh tra thực hiện 78 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc 68 cuộc, ban hành 58 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện 242 cơ quan, đơn vị sai phạm về kinh tế với số tiền sai phạm hơn 44 tỷ 225 triệu đồng và 132,2 héc ta đất; xử lý về đảng 04 cá nhân, đang xem xét 02 cá nhân; xử lý về chính quyền 05 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ. 
 
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
    Cơ quan điều tra khởi tố 7 vụ/14 bị can tội danh tham nhũng, kinh tế; thụ lý điều tra 7 vụ/28 bị can năm trước chuyển sang; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 05 vụ/14 bị can; Tòa án nhân dân xét xử 5 vụ/14 bị cáo với mức án nghiêm minh, tạo được sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội; trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ/4 bị can, điều tra lại 01 vụ/01 bị can. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị của Đoàn công tác số 5 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (theo Kế hoạch 16-KH/BCĐTW, ngày 09-5-2016 của Ban Chỉ đạo); trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả đối với 06 vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong xử lý khiếu nại, tố cáo về tiêu cực, tham nhũng có lúc chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng có mặt còn hạn chế; số vụ việc tham nhũng, kinh tế được phát hiện, xử lý còn ít, chưa phản ánh đúng thực trạng, tình hình phòng, chống tham nhũng ở địa phương; việc tự phát hiện hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế; số vụ chuyển cơ quan điều tra qua thanh tra còn ít…
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thể hiện ở kết quả toàn diện trên các mặt công tác; các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng có chất lượng, thể hiện ở tinh thần “không có vùng cấm” trong phát hiện, xử lý tham nhũng. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên khắc khục những hạn chế, đặc biệt là tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác tuyên truyền, chủ trương, quyết tâm của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; chú trọng việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hơn nữa việc phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản tham nhũng; xử lý tốt các tin báo tố giác tội phạm; đẩy nhanh tiến độ các vụ án Đoàn công tác số 5 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiến nghị.
                                                                                                    Thu Huyền

 

;
.