Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Bình Định

Thứ Bảy, 20/10/2018, 16:30 [GMT+7]
    Ngày 20-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác.
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các cơ quan nội chính tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu
    Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra 05 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; chỉ đạo, giao Ban Nội chính kiểm tra đối với 05 cấp ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo xử lý 05 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; ban hành mới 91 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 43 văn bản quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; chuyển đổi vị trí công tác đối với 220 cán bộ, công chức, viên chức. 
 
    Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1.064 tổ chức đảng và 26.476 đảng viên, giám sát 436 tổ chức Đảng và 768 đảng viên; thực hiện 02 cuộc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, kinh tế xã hội với 13 đơn vị; qua kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội đối với 14 đơn vị, chuyển 05 vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra khởi tố 07 vụ/8 bị can phạm tội tham nhũng, kinh tế, đề nghị viện kiểm sát truy tố 02 vụ/03 bị can. Viện kiểm sát truy tố 02 vụ/03 bị can. Tòa án nhân dân tuyên phạt tù có thời hạn 03 bị cáo. 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu
    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Định còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc triển khai một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hình thức, hiệu quả thấp; các vụ án tham nhũng kinh tế, tham nhũng được phát hiện và xử lý còn ít; việc xử lý một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm, kéo dài và chưa nghiêm…
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng; khắc phục hạn chế trong khâu phát hiện tham nhũng, nhất là qua tự kiểm tra, giám sát và công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng; nâng cao công tác phát hiện, xử lý tham nhũng của các cơ quan chức năng, nhất là Cơ quan điều tra.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
phát biểu
    Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho biết, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên cả nước có bước khởi sắc, các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử với mức án nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Bình Định cùng với các địa phương trong cả nước cũng đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện bài bản đối với chủ trương chung về công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Để nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng nêu gương trong cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và thu hồi tài sản tham nhũng; khắc phục những tồn tại, hạn chế để đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
                                                                                                Thu Huyền
 
;
.