Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

Thứ Tư, 12/09/2018, 17:51 [GMT+7]
    Sáng 11-9-2018, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về sơ kết 05 năm thực hiện kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm trưởng Đoàn.
 
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn; đại diện lãnh đạo cấp Vụ, chuyên viên của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Thanh tra Chính phủ.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tiếp, làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Tòa án nhân dân tối cao và đại diện các tòa án cấp cao.
 
    Mục đích đợt kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ những những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 05 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 13-3-2012 của Bộ Chính trị; từ đó kiến nghị Bộ Chính trị các chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là kiểm tra, giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
    Theo Báo cáo, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch 165-KH/BCĐTW ngày 11-6-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các Tòa án nhân dân đã quán triệt đầy đủ các quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp mà Nghị quyết đề ra. Công tác phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Công tác xét xử các vụ án tham nhũng được tập trung đẩy mạnh; nhiều vụ án được mở rộng điều tra cả về tội danh và số lượng bị can; hình phạt đối với bị cáo phạm tội về tham nhũng đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật; việc cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đối với nhóm tội phạm về tham nhũng được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
 
    Trong 05 năm, ngành Tòa án tiến hành 895 cuộc kiểm tra, giám sát; trong đó, Đoàn kiểm tra, giám sát của Tòa án nhân dân tối cao thực hiện 168 cuộc; Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao 27 cuộc; Đoàn kiểm tra, giám sát của các Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân các địa phương thực hiện 272 cuộc. Ngoài ra, còn có 33 cuộc kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra, giám sát các Tòa án nhân dân phát hiện, xử lý 18 trường hợp; trong đó, 02 trường hợp xử lý kỷ luật về hành vi tham nhũng, 16 trường hợp bị xử lý hình sự về hành vi tiêu cực.
 
    Các Tòa án đã xét xử sơ thẩm 6.496 vụ/12.361 bị cáo phạm các tội về tham nhũng, kinh tế; trong đó, 1.275 vụ/1.879 bị cáo phạm các tội về tham nhũng; 5.221 vụ/9.482 bị cáo phạm các tội về kinh tế.
 
    Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Tòa án vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Ở một số cơ quan, đơn vị, Tòa án địa phương vẫn còn có một số công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống nên đã vi phạm quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, vi phạm kỷ luật Đảng, thậm chí vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của Tòa án nhân dân tối cao thời gian vừa qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị: (1) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch 08-KH/TW của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố xét xử; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3; Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng ngày 25-6-2018; (2) Đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác xét xử nói chung, việc xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, dân sự, kinh doanh thương mại có giá trị lớn về kinh tế nói riêng; nhất là, các địa phương có án tham nhũng, kinh tế nhiều, tỷ lệ trả lại án cao; (3) Tăng cường công tác phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát tối cao để chủ động bám sát quá trình điều tra, truy tố và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử; đặc biệt, chú trọng thực hiện các biện pháp hoặc kiến nghị thực hiện các biện pháp đảm bảo thực hiện nghiêm các quyết định của tòa về thu hồi tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án cũng như các kiến nghị của hội đồng xét xử đối với các vấn đề tội phạm cần tiếp tục điều tra, xử lý; tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng trong năm 2018 hoàn thành xét xử 08 vụ án, phúc thẩm 07 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; (4) Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn xét xử, phát triển án lệ, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; (5) Chủ động khắc phục trậm trễ, kéo dài trong việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm thẩm phán; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm chức năng phòng, chống tham nhũng; thực hiện hiệu quả bộ quy tắc đạo đức, ứng xử của thẩm phán mới được Tòa án ban hành.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Tòa án nhân dân tối cao tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí trưởng Đoàn công tác và thành viên Đoàn công tác để triển khai thực hiện.
Đặng Phước
;
.