Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Thứ Sáu, 28/09/2018, 17:07 [GMT+7]

Sáng 28-9-2018, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhằm kiểm tra, nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 142-KH/BCĐTW ngày 02-02-2018 của Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2018 của Thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn công tác.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên một số Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Quốc hội.

Làm việc với Đoàn, về phía Tỉnh ủy Tuyên Quang có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Đây là cuộc kiểm tra thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Tuyên Quang trong phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng; sai phạm, tội phạm kinh tế tại địa phương; việc xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng; việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát của hệ thống cơ quan dân cử và xã hội; công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh; tình hình và kết quả thu hồi tài sản tham nhũng...

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận

Sau khi nghe Báo cáo của Tỉnh ủy Tuyên Quang về các nội dung trên, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm nội dung tài liệu làm việc. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Tuyên Quang tiếp tục quán triệt sâu rộng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng tháng 6-2018; 06 bài học kinh nghiệm trong Báo cáo và những điểm mới trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt hơn nữa vai trò, tác dụng của hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an trong phát hiện tham nhũng; xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đưa nhiệm vụ cụ thể về phòng, chống tham nhũng đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức, nhất là trong quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có trọng tâm, trọng điểm để phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội, báo chí và người dân trong phòng, chống tham nhũng, nhất là tham gia giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; động viên, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú ý lắng nghe, tôn trọng ý kiến của Nhân dân, xử lý hiệu quả thông tin phản ánh của Nhân dân để phát hiện tiêu cực, tham nhũng.

Đồng chí yêu cầu thành viên Đoàn công tác tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, phối hợp với địa phương xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Tuyên Quang để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đặng Phước

;
.