Quảng Ngãi: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 28/08/2018, 17:15 [GMT+7]
    Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 01-8-2017 đến ngày 31-7-2018, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã triển khai 51 cuộc thanh tra, có nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
    Qua công tác tự kiểm tra nội bộ phát hiện 02 vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng là: Vụ ông Nguyễn Trung Tỉnh, lao động hợp đồng địa chính - nông nghiệp và môi trường xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ lợi dụng vị trí công tác để nhận tiền trái pháp luật của một số hộ dân (đang điều tra); vụ ông Huỳnh Tấn Lực, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ lợi dụng vị trí công tác để nhận tiền trái pháp luật của các hộ dân (không khởi tố, xử lý kỷ luật buộc thôi việc).
 
    Qua công tác thanh tra phát hiện 04 vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng (đã chuyển cơ quan điều tra). Qua công tác xử lý đơn thư tố cáo phát hiện 02 vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
 
    Qua công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được thực hiện trong năm 2016, các cơ quan đã thực hiện chuyển 03 vụ việc (vụ xảy ra tại UBND xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, đã lập hồ sơ, nghiệm thu thanh toán khối lượng xây dựng không đúng quy định số tiền 573,73 triệu đồng; vụ xảy ra tại UBND xã An Bình, huyện Lý Sơn đã làm trái quy định của Nhà nước gây hậu qủa số tiền 358,49 triệu đồng; vụ xảy ra tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tây Trà có dấu hiệu cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả số tiền 1.183,04 triệu đồng) sang cơ quan điều tra xem xét đối với hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, hiện cơ quan điều tra đang xem xét.
 
    Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân xem xét, xử lý 19 vụ, trong đó 08 vụ việc mới phát sinh trong kỳ, Cơ quan cảnh sát điều tra không khởi tố 02 vụ; đang điều tra 06 vụ; 11 vụ thuộc kỳ trước chuyển sang, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra 02 vụ; không khởi tố 05 vụ.
 
    Tòa án nhân dân xét xử 01 vụ: Vụ sai phạm trong thực hiện chính sách bệnh binh đối với quân nhân theo Công văn số 6572/BQP-CT của Bộ Quốc phòng tại huyện Ba Tơ. Kết quả: Đinh Văn Thuận 07 năm tù giam; Phạm Văn Noan 06 năm 06 tháng tù giam; Phạm Văn Lộc 06 năm tù giam; Phạm Văn Rin 05 năm tù giam.
 
    Các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã triển khai 51 cuộc thanh tra, có nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 47 cuộc đã kết thúc, đã ban hành kết luận thanh tra 41 cuộc, 04 cuộc thanh tra đang tiến hành. Kết quả thanh tra cho thấy: Một số cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng còn chậm trễ; chưa thực hiện đầy đủ nội dung, hình thức công khai; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn chưa đúng kế hoạch; chưa thực hiện yêu cầu giải trình, xác minh tài sản, thu nhập; công tác tự kiểm tra còn ít và kết quả hạn chế; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ nội dung theo quy định.
 
    Về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, trong kỳ đã thu hồi 1,081 tỷ đồng, cụ thể: Thu hồi từ vụ việc tại UBND xã Bình Tân, huyện Bình Sơn liên quan đến bà Hồ Thị Thu Nga (Thủ quỹ) ông Bùi Văn Huân (chủ tài khoản) và Bùi Thị Thu Hiền (kế toán) số tiền 360 triệu đồng; vụ Lê Thị Kim Chi, kế toán Trường THCS Nghĩa Kỳ số tiền 721,374 triệu đồng.
                                                                                  Hoàng Thùy Linh
;
.