Quảng Bình tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 27/08/2018, 15:02 [GMT+7]
    Ngày 24-8-2018, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành, địa phương liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng 8 tháng đầu năm 2018. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong khối nội chính; thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
 
    8 tháng đầu năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động nắm tình hình, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nhờ đó, từng bước đã nâng cao cả về nhận thức và hành động trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
 
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình
phát biểu tại buổi làm việc
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tiến hành 3 cuộc kiểm tra đối với 17 tổ chức đảng và 2 cuộc giám sát đối với 6 tổ chức đảng theo kế hoạch, trong đó đã hoàn thành một cuộc giám sát. Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 186 tổ chức đảng và 264 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 4 tổ chức đảng và 13 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Giám sát 91 tổ chức đảng và 214 đảng viên, qua giám sát, kết luận các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung giám sát.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 4 vụ việc, vụ án do Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu kiểm tra, giám sát năm 2017 kiến nghị và báo cáo Ban Nội chính Trung ương; tham mưu bổ sung 4 vụ án và đưa 1 vụ án ra khỏi diện các vụ việc, vụ án do Thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo. Thông qua việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2016 đã phát hiện sai phạm trong hoạt động xây dựng một số công trình tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa và đã kịp thời báo cáo Trường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra lại vụ việc trên; kết quả thanh tra lại đã kiến nghị thu hồi số tiền 758 triệu đồng, đến nay đã thu hồi được 310 triệu đồng; Thanh tra tỉnh đang tiếp tục đôn đốc quyết liệt để thu hồi số tiền còn lại. Ban Nội chính Tỉnh ủy đang chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, trọng tâm là công tác cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
    Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới.
 
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu kết luận buổi làm việc
        Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại như: kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham những trong nội bộ các địa phương, đơn vị còn yếu, chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện hành vi tham nhũng; nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác phòng chống tham nhũng chưa cao; kết quả điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn có dư luận nhiều chiều, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa tham nhũng...
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị, địa phương; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và công khai quy trình sử dụng quyền lực theo pháp luật để cán bộ, nhân dân giám sát.
 
Võ Việt Hùng
;
.