Phú Thọ: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 29/08/2018, 08:46 [GMT+7]
    Ngày 25-8, Thanh tra tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng".
 
    Tham dự Hội thảo có đồng chí Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra 6 tỉnh, thành phố (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng), cùng Chánh Thanh tra các sở, ngành các địa phương và nguyên lãnh đạo và thanh tra viên ngành thanh tra.
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo
    Tại Hội thảo, các đoàn tham gia với nhiều chuyên đề tập trung vào các nhiệm vụ của ngành thanh tra: Thanh tra tỉnh Phú Thọ với “Kinh nghiệm phân loại, xử lý đơn, xác định thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân”; Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc “Một số kinh nghiệm trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra và xử lý chống chồng chéo trong hoạt động thanh tra hành chính tại Vĩnh Phúc”; Thanh tra tỉnh Hưng Yên “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Thanh tra tỉnh Quảng Ninh “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Những kinh nghiệm trong giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh”; Thanh tra tỉnh Thái Bình “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát hoạt động thanh tra”; Thanh tra TP Hải Phòng “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra, những bài học kinh nghiệm về công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra”.
 
    Các bản tham luận chuyên đề nói trên của Thanh tra các tỉnh, thành phố được chuẩn bị khá công phu, bên cạnh việc khái quát về hoạt động, hiệu quả của ngành thanh tra địa phương mình, nêu lên được những tồn tại cần khắc phục, bất cập cần kiến nghi sửa đổi còn đưa ra những bài học kinh nghiệm quý trong thực tế giải quyết công việc.
 
    Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo cũng đã tập trung trao đổi, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề mới, khó đang đặt ra trong công việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của địa phương mình, nêu lên thực trạng trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khẳng định và tập trung làm rõ những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, để từ đó đề xuất, kiến nghị và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.
                                                                                 Thùy Linh
;
.