Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 07/08/2018, 14:49 [GMT+7]
    Ngày 06-8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội thảo “MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” khu vực phía Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội thảo.
 
    Thời gian qua, Mặt trận các cấp đã nâng cao năng lực tham gia góp ý, phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện cơ chế, pháp luật về phòng chống tham nhũng; tích cực thực hiện các chương trình phối hợp giám sát, chú trọng những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân. Đặc biệt, Mặt trận đã xây dựng cơ chế và triển khai Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Bên cạnh kết quả đạt được, vai trò, trách nhiệm tham gia công tác phòng chống tham nhũng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chưa thực sự đáp ứng được mong đợi của người dân. Xã hội, nhân dân kỳ vọng nhiều hơn ở tính tích cực, chủ động, mạnh mẽ và năng lực giám sát, phản biện của Mặt trận thông qua việc phát hiện chính xác, kịp thời, không né tránh, có chính kiến từ phía mặt trận các cấp, trước yêu cầu, đòi hỏi và áp lực cao hơn từ công tác này.
 
    Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo cho rằng, để công cuộc phòng, chống tham nhũng được hiệu quả, vai trò giám sát của các đoàn thể nhân dân rất quan trọng, đặc biệt là vai trò giám sát của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thực hiện dân chủ, phản biện xã hội. Các đại biểu cũng góp ý, chia sẻ, trao đổi những mặt được, chưa được, các bài học kinh nghiệm để nâng cao năng lực hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; giải pháp nhằm phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tạo sự tham gia tích cực của đông đảo người dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng; đề xuất các nội dung góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng…
 
    Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, các ý kiến đã đưa ra những giải pháp và yêu cầu, đòi hỏi cao hơn đối với vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới. Bộ phận tham mưu sẽ tổng hợp đầy đủ, đồng thời hệ thống hóa các ý kiến, kiến nghị theo nội dung, lĩnh vực, tham mưu, đề xuất để Ban Thường trực kịp thời đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ theo thẩm quyền.
 
    Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, cán bộ MTTQ Việt Nam phải thực sự nâng cao năng lực; gương mẫu, quyết liệt trong công tác, đặc biệt phải có ý chí và hành động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; không sợ mất uy tín, không sợ khuyết điểm, bản lĩnh, có chính kiến thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
 
    Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, doanh nghiệp, doanh nhân, tri thức, người dân, người dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo, người tiêu biểu trong xã hội với công tác phòng, chống tham nhũng. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm ngay từ cơ sở.
                                                                                  Tiến Dũng
;
.