Kon Tum: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Sáu, 10/08/2018, 14:28 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, địa phương, đơn vị gắn tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó đã chủ động lồng ghép kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN với kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo điều tra, xử lý kịp thời các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum
    Đã ban hành, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn đảm bảo nguyên tắc; thường xuyên trao đổi, họp liên ngành về những vụ việc, vụ án mà quá trình xử lý có khó khăn, vướng mắc, kéo dài, còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; kịp thời đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị; đề xuất cho chủ trương, định hướng xử lý, giải quyết một số vụ việc, vụ án theo quy định.
 
    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý 11 vụ án về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, trong đó có 04 vụ án đã giải quyết xong, 07 vụ đang trong quá trình giải quyết. Trong đó nổi bật là việc chỉ đạo xử lý 02 vụ án tham nhũng (Trần Song Hào và Phạm Văn Đạt) đã bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đình chỉ vụ án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị can. Tuy nhiên, qua theo dõi, giám sát, Thường trực Tỉnh ủy đã thành lập Tổ giúp việc để xem xét lại quá trình giải quyết của cơ quan chức năng đối với 02 vụ án nói trên. Trên cơ sở đó, Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hủy các Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Trần Song Hào và Phạm Văn Đạt để truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
                                                                                           P.V
;
.