Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 22/08/2018, 18:30 [GMT+7]

Ngày 21-8, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn đã triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Thành phố Hải Phòng (theo Kế hoạch số 165-KH/BCĐTW ngày 11-6-2018 của Ban Chỉ đạo).

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác; các đồng chí cán bộ cấp vụ và chuyên viên thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Thành phố Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, đồng chí đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác thông qua Kế hoạch và Quyết định của Ban Chỉ đạo thành lập các Đoàn công tác sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số bộ ngành, địa phương, trong đó có Thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 31-3-2016 thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 29-8-2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và nhiều kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện.

Từ ngày 01-01-2013 đến 30-4-2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 04 đoàn kiểm tra, giám sát tại 17 cấp ủy, tổ chức đảng và 20 cơ quan, đơn vị về công tác PCTN và thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tổ chức giám sát công tác PCTN tại 21 đơn vị; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 22 sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2013 đến hết quý I năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 273 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giám sát 6.574 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống…

Qua khảo sát, rà soát, kiểm tra, giám sát, các đoàn của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy phát hiện và kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng và giao Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, giáo dục đào tạo…; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện tham nhũng qua thanh tra, tập trung chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả sai phạm đối với 14 vụ việc được phát hiện qua thanh tra, chuyển Công an Thành phố chỉ đạo điều tra đối với 01 vụ việc có dấu hiệu phạm tội.

Thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013), Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; giao Ban Nội chính Thành ủy nắm vụ việc và thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả xử lý đối với 6 vụ việc, vụ án do Đoàn công tác số 2 kiến nghị; đề nghị đưa 5/6 vụ việc, vụ án ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Ban Chỉ đạo theo Kế hoạch số 08/KH/TW, ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị tại Thành ủy Hải Phòng...

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác số 1 đã ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 165-KH/BCĐTW ngày 11-6-2018 về sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; nội dung Báo cáo của Thành ủy đúng yêu cầu theo Đề cương hướng dẫn của Trung ương, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và các cơ quan chức năng của thành phố trong công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương. 

Đồng chí Trưởng Đoàn công tác cũng đã quán triệt mục đích của đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Ban Chỉ đạo theo Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị tại Thành ủy Hải Phòng; từ đó kiến nghị Ban Chỉ đạo, Bộ Chính trị đề ra những chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác thông qua Kế hoạch kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác thông qua Kế hoạch kiểm tra

Nội dung kiểm tra tập trung vào các nhiệm vụ: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; (2) Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là số vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế được phát hiện và kiến nghị xử lý qua kiểm tra, giám sát; (3) Kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát, nhất là kiến nghị của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát tại Thành ủy Hải Phòng (năm 2013); (4) Kiểm tra việc giải quyết một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm khác tại thành phố Hải Phòng...

Để việc kiểm tra đạt kết quả tốt, đồng chí Trưởng Đoàn công tác đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác; đề xuất với Trung ương những giải pháp giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo Kế hoạch, Đoàn công tác làm việc từ ngày 21 đến 25-8-2018 tại các cơ quan: Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra thành phố, Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

                                                                                           Thu Huyền

;
.