Quảng Bình: Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng

Thứ Tư, 27/06/2018, 15:59 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; công tác tuyên truyền, giáo dục được duy trì thực hiện có hiệu quả đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân trong phòng, ngừa tham nhũng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những nơi dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên khoáng sản, mua sắm tài sản công.
 
Hội nghị lần thứ 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình (21-6-2018)
Hội nghị lần thứ 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình (21-6-2018)
    Hiện nay đang tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án về lĩnh vực giao thông vận tải đối với lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải; lãnh đạo UBND Thành phố Đồng Hới; thị xã Ba Đồn; lãnh đạo UBND các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 05-4-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 25-4-2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Sở Công thương.
 
    Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 16 tổ chức đảng và 41 đảng viên; đã kiểm tra xong 05 tổ chức đảng và 18 đảng viên, qua kiểm tra kết luận 01 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; giám sát 09 tổ chức đảng và 16 đảng viên, đã giám sát xong 02 tổ chức đảng và 08 đảng viên; qua giám sát, kết luận các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm...
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tổng hợp, nắm tình hình, theo dõi các thông tin về phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xác minh đơn tố cáo về tham nhũng, tiêu cực do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến. Toàn ngành thanh tra đã triển khai thực hiện 151 cuộc thanh tra, trong đó gồm: 32 cuộc thanh tra hành chính, 119 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 18 tỷ 774 triệu đồng, kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính 12 tỷ 460 triệu đồn; trong đó: kiến nghị thu hồi 10 tỷ 151triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2 tỷ 308 triệu đồng; tịch thu tài sản vi phạm số tiền 1 tỷ 065 triệu đồng, kiến nghị khác 5 tỷ 249 triệu đồng. Số tiền đã thu hồi 10 tỷ 433 triệu đồng đạt tỷ lệ (83,7%).
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình đã thụ lý, điều tra 02 vụ/02 bị can. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã thụ lý, truy tố chuyển Toà án 01 vụ/01 bị can, còn lại 01 vụ/01 bị can, đang điều tra trong thời hạn luật định. Tòa án nhân dân tỉnh và tòa án nhân dân cấp huyện đã thụ lý và xét xử 02 vụ/03 bị cáo. 
 
    Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, phát huy tốt vai trò của các cơ quan tham mưu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội góp phần hạn chế sai sót trong quản lý kinh tế - xã hội; công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm phòng ngừa tham nhũng được tăng cường; đã phát hiện và xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, từ đó tạo bước chuyển mới có tác dụng răn đe và giáo dục. 
Cù Tất Dũng
;
.