Quảng Bình chú trọng, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ

Thứ Ba, 15/05/2018, 14:02 [GMT+7]

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 13-3-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Chương trình công tác năm 2018 về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: “Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân”. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiểu biết, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình còn nhấn mạnh việc chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng… Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nội dung Chương trình.

Hội nghị giao ban khối Nội chính Quý I-2018 tỉnh Quảng Bình
Hội nghị giao ban khối Nội chính Quý I-2018 tỉnh Quảng Bình

Tháng 4-2018, ngành Thanh tra của tỉnh đã thực hiện 33 cuộc thanh tra, kiểm tra, nội dung tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý tài chính, ngân sách; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, kiểm tra công tác quản lý hành lang an toàn giao thông và công tác quản lý phương tiện vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; chất lượng an toàn thực phẩm; kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, khai thác thủy sản, sử dụng xung điện để khai thác thủy sản; khai thác, thu gom, vận chuyển thủy hải sản trái phép; bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, kinh doanh lâm sản.... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền hơn 01 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 370 triệu đồng, kiến nghị thu hồi hơn 136 triệu đồng, kiến nghị khác hơn 573 triệu đồng.

Từ khi tái lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã tích cực, chủ động bám sát và nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn, đảm bảo tính nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Trong công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị, Ban đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy đưa 21 vụ án vào Danh mục các vụ án Thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo (năm 2016 có 15 vụ; năm 2017 bổ sung thêm 06 vụ). Trong bốn tháng đầu năm 2018, Ban tiếp tục rà soát và đã ban hành Công văn xin ý kiến bổ sung Danh mục vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo; làm việc với các cơ quan tố tụng cấp tỉnh và Thường trực cấp ủy cấp huyện về việc đôn đốc giải quyết các vụ án thuộc danh mục các vụ án do Thường trực cấp ủy chỉ đạo giải quyết; giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng đối với các cơ quan tố tụng và cấp ủy huyện; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận của Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát tại Quảng Bình… Đồng thời, Ban đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 với nhiều nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và công tác kiểm tra, giám sát do Ban chủ trì thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh nhằm góp phần tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh.

Lê Hà Anh Tâm

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)

;
.