Cao Bằng: Kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng

Thứ Sáu, 18/05/2018, 15:15 [GMT+7]
    Trong những năm qua, Tỉnh ủy Cao Bằng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc nội dung, tinh thần các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về phòng, chống tham nhũng, chú trọng công tác phát hiện và xử lý những hành vi tiêu cực, tham nhũng.
 
    Công tác tự kiểm tra và giám sát về phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cấp, các ngành đã thực hiện 155 cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành 03 cuộc kiểm tra cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng gồm: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015-2016; qua công tác tự kiểm tra đã phát hiện và xử lý vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015- 2020 (tháng 4-2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015- 2020 (tháng 4-2018)
    Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 05 tổ chức đảng và 61 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 11 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 40 đảng viên có vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 31 đồng chí, đã thi hành kỷ luật 26 đồng chí. Nội dung vi phạm chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mất đoàn kết nội bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức lối sống; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm.
 
    Hàng năm, Thanh tra tỉnh đã tiến hành từ 15 đến 17 cuộc thanh tra theo kế hoạch và thực hiện 04 đến 05 cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao. Thanh tra các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai từ 01 đến 03 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý và cấp trên. Qua thanh tra đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, đồng thời ngăn chặn phát sinh tiêu cực, tham nhũng, giúp cho hoạt động của các đơn vị được thanh tra đi vào nền nếp, đúng quy định pháp luật; các cuộc thanh tra cơ bản tuân thủ đúng các quy định, kết luận, không có khiếu nại, tố cáo phải thanh tra lại. Thông qua công tác theo dõi, rà soát đã kịp thời phát hiện những kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý nào chưa được cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra thực hiện hoặc chưa thực hiện xong để tiếp tục đôn đốc và xử lý. Vì vậy, các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra cơ bản các cơ quan, đơn vị được thanh tra chấp hành nghiêm túc, thực hiện đầy đủ. 
 
    Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại đã xảy ra; đồng thời chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngành chức năng giải quyết các vụ việc, vụ án. Qua đó, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án đạt kết quả tích cực hơn. Tuy nhiên, một số vụ việc chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo. Đã tiến hành điều tra khởi tố 04 vụ/08 đối tượng, truy tố 03 vụ/07 đối tượng về các tội danh tham nhũng, đã xét xử 03 vụ/07 bị can về tội danh tham nhũng.
 
    Từ tháng 12-2015 đến quý I năm 2018, đã xử lý kỷ luật 05 trường hợp người đứng đầu, trong đó có 01 trường hợp bị xử lý hình sự, 01 trường hợp xử lý kỷ luật sa thải khỏi ngành do có hành vi tham nhũng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tham nhũng. Các trường hợp vi phạm đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể theo quy định của nhà nước. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo quy định đã có tác dụng đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời có tác dụng răn đe nhất định. Nhiều vụ việc nghiêm trọng được phát hiện và xử lý nghiêm minh và công khai, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Cù Tất Dũng
;
.