Quảng Ngãi: Thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 05/04/2018, 14:00 [GMT+7]
    Trong quý I năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tập trung hướng dẫn, đôn đốc các ngành địa phương thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN), cụ thể:
 
    Tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-20017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 và tập huấn, hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị; ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của tỉnh. Đến nay, hầu hết các đơn vị, địa phương đã triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Nghị quyết 126/NQ-CP và thực hiện công tác đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy trong năm học (2016-2017) theo Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trao đổi với các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục trong ngày làm việc đầu tiên của Trung tâm hành chính công tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trao đổi với các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục trong ngày làm việc đầu tiên của Trung tâm hành chính công tỉnh
    Lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48/CT-TT ngày 22-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý trong dịp Tết Nguyên đán 2018 và Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 10-5-2017 của Thủ tướng về tặng quà, nộp lại quà tặng của cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi, tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ kịp thời hạn, không phát hiện trường hợp nào vi phạm. 
 
    UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2018 để làm cơ sở thực hiện tại đơn vị. Đồng thời, công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; số lượng biên chế sự nghiệp năm 2018 cho các địa phương, cơ quan, đơn vị; chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh; danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; công khai chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2017.
 
    UBND tỉnh cũng đã ban hành 7 văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, 14 văn bản về cải cách hành chính, 17 văn bản chỉ đạo hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, tăng cường quản lý Nhà nước. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành nhiều văn bản mới hoặc sửa đổi bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ; Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản, quy định về chế độ, định mức của ngành, địa phương theo thẩm quyền đảm bảo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực công.
 
    Trong kỳ, có 5 đơn vị tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 31 công chức, viên chức.
 
    Qua công tác thanh tra đã phát hiện 1 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển cơ quan điều tra xem xét.
 
    Ngoài ra, qua công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội đã thực hiện trong năm 2016, các cơ quan đã thực hiện chuyển 3 vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét đối với hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, hiện cơ quan điều tra đang xem xét. 
 
    Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân xem xét, xử lý 10 vụ, trong đó, Cơ quan đang điều tra 05 vụ; kết luận không khởi tố 03 vụ; chuyển Viện kiểm sát 02 vụ; Tòa xử 01 vụ. Trong kỳ đã tiến hành 6 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật về PCTN tại 15 đơn vị. Kết quả thanh tra cho thấy, công tác minh bạch tài sản thu nhập chưa đảm bảo đúng quy định, còn mang tính hình thức; bản kê khai tài sản thu nhập còn sai; lập kế hoạch, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác chưa đúng nguyên tắc, đối tượng; công tác kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng được thực hiện chưa thường xuyên…       
                                                                                              P.V 
;
.