Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Qúy I-2018

Thứ Tư, 25/04/2018, 14:23 [GMT+7]
    Qúy I-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các chỉ thị, kế hoạch, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với việc phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’ trong nội bộ, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tổng số 319 lượt người tham gia học tập; đăng tải nhiều tin, bài viết về công tác phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác kiểm sát tỉnh Phú Yên Quý I-2018
Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác kiểm sát tỉnh Phú Yên Quý I-2018
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện kê khai. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang xây dựng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc kê khai, công khai tài sản năm 2017 theo quy định. Có 22 cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
 
    Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên; đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 01 đảng viên; đang thụ lý giải quyết tố cáo 03 đảng viên có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Ban Nội chính tỉnh ủy đã tiếp nhận 10 đơn tố cáo liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; đã tiến hành rà soát, xác minh bước đầu để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý. Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị đã phát hiện kế toán Chi cục Kiểm lâm tỉnh có hành vi tham ô tài sản Nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Tham ô tài sản để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra 02 cấp đã khởi tố mới 03 vụ/04 bị can; đang thụ lý điều tra 10 vụ/28 bị can. Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp thụ lý kiểm sát điều tra 10 vụ/28 bị can. Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý xét xử sơ thẩm 01 vụ/03 bị can.
 
    Kết quả đạt được cho thấy, trong quý I năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng được tăng cường để từng bước phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Một số cấp ủy kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng đảm bảo theo quy định, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay. 
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.