Lai Châu: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I-2018

Thứ Năm, 19/04/2018, 13:54 [GMT+7]
    Trong 3 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 trong đó có 01 cuộc giám sát nội dung về phòng, chống tham nhũng. UBND tỉnh ban hành 06 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh  đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo Kế hoạch 1753/KH-UBND, ngày 31-12-2013 của UBND tỉnh; đôn đốc việc chấp hành chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.
 
    Các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu (tháng 9-2017)
Đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu (tháng 9-2017)
    Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng 27 tin, 18 bài phóng sự có nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó có các chương trình phát thanh, truyền hình được biên tập, biên dịch ra 4 tiếng dân tộc là Thái, Mông, Dao, Hà Nhì tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình các huyện và qua mạng internet. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã góp phần từng bước tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa tham nhũng.
 
    Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng tại cơ quan, đơn vị như: Thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ cơ sở; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chi tiêu nội bộ; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức tiếp tục được quan tâm. Trong quý I-2018 đã có 03 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 29 công chức; thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. 
 
    Ngành thanh tra thực hiện 06 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 08 đơn vị; đã ban hành kết luận 06 cuộc, qua đó ban hành kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; ngoài ra đã kết luận 24 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành, phát hiện 11 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền sai phạm phát hiện hơn 1,4 tỷ đồng. Tiếp công dân 215 lượt/313 người, trong đó có 04 đoàn đông người (65 người) phản ánh, kiến nghị về 03 vụ việc; các cấp, ngành đã xem xét giải quyết, hướng dẫn, giải thích cho công dân theo quy định. Qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện hành vi, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
 
    Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra 02 vụ/06 bị can liên quan đến kinh tế, tham nhũng; đề nghị truy tố 01vụ/01 bị can về hành vi “Tham ô tài sản” tại Bưu điện huyện Sìn Hồ; đang điều tra 01vụ/05 bị can về hành vi “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với số tiền 37,25 tỷ đồng xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ.
 
    Nhìn chung, trong quý I – 2018, công tác phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả. 
  Cù Tất Dũng

 

;
.