Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam: Ban hành Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020

Thứ Ba, 06/02/2018, 09:58 [GMT+7]
    Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) giai đoạn 2018-2020.
 
    Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp PCTNLP, như: xây dựng và tuyên truyền các quy định về PCTNLP; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTNLP của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn còn những hạn chế. Nhiều cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận chưa thật sự quyết liệt tham gia, sự phối hợp hành động trong hệ thống Mặt trận chưa thật sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; kết quả đạt được chưa cao.
 
Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII
Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII
    Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc đã đề ra nhiều nhiệm vụ khác nhau, nếu được triển khai tốt, hiệu quả cao sẽ trở thành mũi nhọn có sức công phá mạnh mẽ tội phạm tham nhũng, hiện tượng lãng phí. Trong năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tập trung cụ thể hóa vai trò giám sát của người dân, nhất là giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú, khu dân cư về những biểu hiện không lành mạnh về đạo đức, lối sống, những dấu hiệu bất minh trong thu nhập, tài sản, nhà đất.
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng nội dung cụ thể giám sát cải cách hành chính, nhất là việc giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tham gia tổ chức và giám sát hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong chỉ đạo PCTNLP; giám sát việc công khai các kết luận thanh tra.
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật về PCTNLP và về các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như: Chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên; công tác cán bộ; các quy định liên quan đến cơ chế phân công, phân cấp, xác định trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân; thủ tục hành chính; tài chính công; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; các dự án BOT, BT... nhằm phát hiện, kiến nghị để hạn chế, khắc phục những “khe hở” dễ dẫn đến tham nhũng, lãng phí.
 
    Để phản biện, giám sát thật sự hiệu quả rất cần sự tích cực, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ mặt trận các cấp và các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cần phát huy vai trò nòng cốt là người tổ chức, là chỗ dựa để nhân dân trên địa bàn phát huy quyền làm chủ. Cần thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý ở địa phương theo quy định của pháp luật và giám sát thường xuyên, chặt chẽ hoạt động của chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở để ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và việc sách nhiễu với nhân dân. Ở đây, vai trò của từng cán bộ mặt trận có ý nghĩa quyết định, bởi chỉ có gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân trong cuộc sống mới có thể tạo niềm tin đối với nhân dân, động viên, khuyến khích người dân tâm huyết, trách nhiệm với các nhiệm vụ của mặt trận.
 
    Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc cũng đề ra việc xây dựng quy trình Mặt trận tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng cần được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp những quy định của pháp luật hiện hành, qua đó mặt trận các cấp có thể tiếp nhận những thông tin chuẩn xác, kịp thời. Cần có những biện pháp cụ thể để kiểm chứng, sàng lọc, tránh những thông tin một chiều thiếu căn cứ, vu oan, kích động...
 
    Vai trò của nhân dân trong PCTNLP rất quan trọng. Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc được ban hành nhằm tiếp tục tập trung khơi dậy tinh thần PCTNLP của cộng đồng, vốn là nhân tố ảnh hưởng sâu rộng tới hiệu quả công tác PCTNLP của cả nước. Vì vậy cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thiết chế thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đối với các kiến nghị, bức xúc của người dân, các cơ quan có trách nhiệm phải giải trình kịp thời, bảo đảm tính minh bạch. Cần tôn trọng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân, đồng thời cùng nhân dân thảo luận, phân tích tìm phương hướng giải quyết thỏa đáng. Có như vậy công tác PCTNLP của Mặt trận Tổ quốc mới thực sự đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả.
 Song Linh
(Báo Nhân dân)
 
;
.