Phú Yên: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Hai, 29/01/2018, 14:40 [GMT+7]
    Năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành tỉnh Phú Yên đã triển khai thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng liên quan đến việc thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 5; thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị đồ dùng dạy nghề tại các cơ sở đào tạo nghề của Nhà nước ở cấp huyện và các cơ quan, đơn vị Nhà nước trong tỉnh giai đoạn 2011-2015. 
 
Phú Yên tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
Phú Yên tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và hội, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn với việc phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Năm 2017, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã tổ chức 35 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 1.554 lượt người tham gia; phát trên đài phát thanh, truyền hình, báo Phú Yên và các trang thông tin điện tử trên 500 tin, bài viết về công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cho cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. 
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo chấn chỉnh kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan hành chính đảm bảo tính minh bạch, công khai trong mọi hoạt động quản lý hành chính; thực hiện công khai, dân chủ trong việc sử dụng kinh phí được cấp hằng năm; đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách Nhà nước; việc quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu, chiêu đãi khách sai quy định và cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc, say rượu, bia nơi công cộng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, toàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức nào vi phạm việc sử dụng tiền, tài sản có nguồn gốc của Nhà nước để làm quà tặng hoặc cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhận quà tặng không đúng quy định. Kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại 22 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã phát hiện 11 trường hợp cán bộ tại 03 đơn vị không chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định và kiến nghị cơ quan, đơn vị xem xét, xử lý nghiêm. Trong năm, có 168 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện kê khai. Qua việc kê khai và công khai tài sản thu nhập theo quy định, có 15 người phải xác minh tài sản thu nhập và 13 người yêu cầu giải trình kê khai nguồn gốc tài sản, thu nhập; kết quả xác minh 28 trường hợp nêu trên không có trường hợp nào kê khai không trung thực.
 
    Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị đã phát hiện: 01 đối tượng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên có hành vi tham ô tài sản Nhà nước, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Tham ô tài sản; 01 đối tượng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sông Hinh có hành vi lập khống chứng từ, giả chữ ký khách hàng rút tiền tiết kiệm của 05 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,41 tỷ đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Tham ô tài sản.
 
    Cơ quan cảnh sát điều tra 02 cấp đã thụ lý điều tra 11 vụ, 33 bị can (trong đó có 01 vụ, 16 bị can bị cấp trên hủy án để điều tra lại); kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 03 vụ, 9 bị can. Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp thụ lý kiểm sát 03 vụ, 9 bị can, đã ra cáo trạng truy tố 03 vụ, 9 bị can. Tòa án nhân dân 02 cấp thụ lý xét xử 05 vụ, 11 bị cáo, trong đó thụ lý xét xử sơ thẩm 04 vụ, 10 bị cáo; phúc thẩm 01 vụ, 01 bị cáo.
 
    Kết quả đạt được cho thấy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng được tăng cường để từng bước phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, giám sát, rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Một số cấp ủy kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng đảm bảo theo quy định, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng hiện nay.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.