Điện Biên: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Hai, 22/01/2018, 15:11 [GMT+7]
    Năm 2017, Tỉnh ủy Điện Biên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 09-3-2017 về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường 60m trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ (tháng 1-2018)
Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường 60m trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ (tháng 1-2018)
    Tổ chức việc kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất thuộc Dự án đường 60 và Dự án hạ tầng kỹ thuật khung trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đối với Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ, qua kiểm tra đã phát hiện và truy thu nghĩa vụ tài chính với số tiền 2 tỷ 774 triệu đồng của 14 hộ; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015-2016, tổng số sai phạm về kinh tế được phát hiện là 229 triệu đồng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đối với 19/19 cơ quan cấp tỉnh, 10/10 đơn vị cấp huyện và tương đương, 130/130 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; rà soát, xây dựng kế hoạch, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định; tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.545 người (đạt tỷ lệ 100%), chưa có trường hợp nào phải tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
 
    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch các hoạt động; công khai các nội dung về chương trình, kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tiền lương, tiền thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và cải cách hành chính; công khai, minh bạch công tác cán bộ; xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Kết luận số 10-KL/TW và kế hoạch số 20-KH/TU cho hơn 100 các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, thường trực cấp ủy các đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; kiểm tra các cấp ủy đảng và đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Điện Biên Đông giai đoạn 2012-2016; qua kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 143 triệu đồng; giảm trừ trong thanh toán 264 triệu đồng; đôn đốc thực hiện kết luận kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2016: thu hồi 644 triệu đồng, giảm trừ sau thanh toán 157 triệu đồng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã khởi tố mới 04 vụ/09 bị can về tội tham ô tài sản. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 05 vụ/13 bị cáo, xét xử 04 vụ/09 bị cáo.
 
    Năm 2017, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Điện Biên tạo điều kiện, khuyến khích nhân dân phát huy vai trò giám sát các hành vi tham nhũng; phát huy công tác giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoan thể; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.
  Cù Tất Dũng
;
.