Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Ba, 12/12/2017, 10:54 [GMT+7]

Ngày 11-12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí trong Ban Chấp hành của 10 đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Chi ủy của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong thời gian qua, công tác PCTN, lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được những kết quả tích cực; Ban Chỉ đạo về PCTN, lãng phí đã được kiện toàn, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, kiện toàn các đoàn thanh tra và phối hợp tốt với Thanh tra Chính phủ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch PCTN, lãng phí với các mục tiêu, nội dung, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị triển khai thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các đơn vị và quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Các đơn vị cần chú trọng cả hai mặt phòng và chống tham nhũng, lãng phí; phải rút kinh nghiệm từ những hạn chế, từng đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của người đứng đầu; đồng thời rà soát các quy định, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị gắn với việc thực hiện đạo đức của người thực hiện công vụ, người cán bộ, đảng viên.

P.V

;
.