Lai Châu: Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Tư, 01/11/2017, 16:52 [GMT+7]
    Trong 2 ngày 30 và 31-10, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã tổ chức tổ chức lớp tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 cho 204 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; công chức làm công tác tham mưu về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
Các học viên tham dự Lớp tập huấn
Các học viên tham dự Lớp tập huấn
    Các học viên được nghiên cứu, học tập 2 nội dung chính: Những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21-8-2006 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
 
    Thông qua lớp tập huấn nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; bổ sung kiến thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, cũng là dịp để các học viên trao đổi phương pháp, cách làm, bổ sung những kinh nghiệm thực tiễn giữa các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh và với Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                                    P.V
;
.