Gia Lai: Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 01/11/2017, 16:30 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc triển khai, thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
Đại diện hai cơ quan tham dự lễ ký kết
Đại diện hai cơ quan tham dự lễ ký kết
    Hai cơ quan đã thống nhất các nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 
 
    Thông  qua việc triển khai thực hiện Quy chế góp phần tuyên truyền chủ trương, giải pháp lớn, trọng tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả nổi bật về công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh và kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở trao đổi, phối hợp sẽ định hướng công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý; các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm; tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, kịp thời phản bác, lên án những hành vi sai trái, lợi dụng việc chống tham nhũng để vu khống, bịa đặt vì mục đích cá nhân, làm mất đoàn kết nội bộ và uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân. 
 
    Định kỳ, hai cơ quan sẽ tổ chức giao ban, họp đánh giá kết quả thực hiện quy chế, thống nhất các nội dung và triển khai biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Quy chế trong thời gian tiếp theo.
                                                                                                   P.V
;
.