Đắk Nông: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017

Thứ Tư, 11/10/2017, 14:57 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2017, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tổ chức được 40 lớp cho 2.544 người; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Đắk Nông (tháng 8-2017)
Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Đắk Nông (tháng 8-2017)
    UBND tỉnh đã ban hành 6 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PCTN; các sở, ban, ngành ban hành 36 văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện PCTN.
 
    Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa quy trình công khai, coi trọng công tác kiểm soát việc công khai, hạn chế tính hình thức; chú trọng kiểm soát tính minh bạch đối với các lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
 
    UBND tỉnhc cũng đã ban hành Quy chế giám sát tuyển dụng công chức cấp xã, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông. Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã thực hiện chuyển đổi 152 cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; trong quý III đã thực hiện chuyển đổi 48 cán bộ, công chức.
 
    Kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016: có 58/58 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện, với 5770/5774 người đã kê khai, đạt tỷ lệ 99,9%; chưa có trường hợp nào kết luận về việc kê khai không trung thực.
 
    UBND tỉnh đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi, đối tượng quản lý; ban hành Quyết định cắt giảm 20% thời gian thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông áp dụng tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND các cấp đã bố trí bảng niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
 
    Qua hoạt động kiểm tra nội bộ, đã phát hiện sai phạm trong quản lý điều hành và sử dụng nguồn tạm ứng cho thuê lại đất của các doanh nghiệp, đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
 
    Trong 09 tháng đầu năm 2017, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra bổ sung 01 vụ/01 bị can; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố 05 vụ/07 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 04 vụ/13 bị cáo; tài sản do tham nhũng đã phát hiện được trên 7,4 tỷ đồng.
 
    Đã tiến hành 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN tại 25 đơn vị; ban hành 12 kết luận thanh tra tại 23 đơn vị. Kết quả cho thấy, công tác tuyên truyền về PCTN còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên, nội dung, chất lượng còn hạn chế; công tác kê khai tài sản, thu nhập chưa được kiểm soát, đối chiếu để phòng ngừa kê khai sai sự thật, hiệu quả trong việc kê khai chưa cao, chưa đảm bảo thời gian theo quy định.
Trung Kiên
;
.