Cao Bằng: Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

Thứ Bảy, 07/10/2017, 05:57 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. 
 
    Đã ban hành 47 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCTN; ban hành mới 20 văn bản, sửa đổi bổ sung 44 văn bản liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 73 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, 13 cuộc kiểm tra về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, kết quả kiểm tra không có cơ quan, đơn vị nào vi phạm. Thực hiện chuyển đổi được 214 vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo Nghị định số 150/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng
Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng
    Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tiến hành kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016. Kết quả, có 67/67 đơn vị đã kê khai, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số người phải kê khai tài sản trong năm là 7.704 người; số người đã thực hiện kê khai là 7.296 người, đạt 94,7%; công khai 7.155/7.296 bản, đạt 98,06%. Chưa phát sinh trường hợp nào phải giải trình về tài sản, thu nhập, xác minh, kết luận về kê khai tài sản không trung thực.
 
    Công tác cải cách hành chính và đổi mới công nghệ quản lý được quan tâm chỉ đạo UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice trong các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng; đã triển khai xong dự án Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; cập nhật 1.728 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Các đơn vị, địa phương thực hiện thực tốt quy định về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 
    Trong 9 tháng năm 2017, Tòa án nhân dân hai cấp đã tiến hành xét xử sơ thẩm, phúc thẩm đối với hai vụ án liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng: Vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hạ Lang và vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản” xảy ra tại UBND xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy tố đối với 03 vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế.
 
    Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN luôn được các cấp, ngành quan tâm thực hiện thường xuyên. Toàn tỉnh đã tổ chức được 237 lớp tuyên truyền với 18.406 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự; đưa 185 tin, bài, phát hành 23.000 cuốn bản tin trên Bản tin thông báo nội bộ về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng; các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố tiếp tục đưa nội dung PCTN vào kế hoạch mở lớp, đã mở được 10 lớp, với 747 lượt người tham dự.
Đinh Văn Vụ 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng)

 

;
.