Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Đoàn công tác số 8 công bố dự thảo kết luận kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại 02 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang

Thứ Hai, 30/10/2017, 16:55 [GMT+7]
    Ngày 28-10-2017, Đoàn công tác số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 02 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Đoàn và các đồng chí thành viên Đoàn công tác số 8.
 
    Làm việc với Đoàn công tác ở địa phương gồm đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan nội chính tỉnh và lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra, giám sát.
    
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận tại Hà Giang
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận tại Hà Giang
    Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ ngày 24-7 đến ngày 24-8-2017, Đoàn công tác số 8 đã làm việc tại 02 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang (gồm các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án tỉnh; Cục Hải quan; Cục Thuế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Chi cục quản lý thị trường tỉnh; Thành ủy thành phố Hà Giang; Huyện ủy Đồng Văn, Hà Giang; Thành ủy thành phố Tuyên Quang và Huyện ủy Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang) để kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Trên cơ sở Báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và kết quả làm việc với các cơ quan có liên quan của hai tỉnh, Đoàn công tác số 8 xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại các tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Theo đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng. Quan tâm lãnh đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật trong phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế. Các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh có nhiều cố gắng, đạt được một số kết quả trong công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế. Thanh tra tỉnh chủ động tiến hành nhiều cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, qua đó, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm và thu hồi tài sản. Trong kỳ báo cáo, cơ bản các vụ án tham nhũng, kinh tế được điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định của pháp luật. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng của hai tỉnh trên đã đạt những kết quả quan trọng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại tỉnh Tuyên Quang
Đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại tỉnh Tuyên Quang
    Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng của hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang; kiến nghị với tỉnh một số giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phòng, chống tham nhũng, nhất là trong công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đoàn công tác cũng đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế cụ thể trên địa bàn tỉnh.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số cơ quan chức năng của 02 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thống nhất cao với dự thảo Báo cáo của Đoàn công tác. Đồng thời, trao đổi, bổ sung, làm rõ hơn những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng của mỗi tỉnh thời gian qua.
 
Quang cảnh Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại tỉnh Tuyên Quang
Quang cảnh Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại tỉnh Tuyên Quang
    Phát biểu kết luận, thay mặt Đoàn công tác số 8, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang và Tuyên Quang; sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng, giúp cho công tác phòng, chống tham nhũng của hai tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang và Tuyên Quang thời gian tới phát huy những kết quả đạt được; tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm, đúng pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế có dấu hiệu tham nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh; trong đó có các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế mà Đoàn công tác kiến nghị.
P.V
;
.