Tăng cường kiểm tra, giám sát trong thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Sóc Trăng

Thứ Ba, 12/09/2017, 15:09 [GMT+7]
    Ngày 12-9, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Ban Chỉ đạo) làm Trưởng đoàn đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Sóc Trăng (theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo).
 
    Làm việc với Đoàn về phía tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo dự thảo Báo cáo kết quả của Đoàn công tác số 6, từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra Kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể trong Đảng bộ tỉnh về công tác PCTN, đặc biệt là công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; ban hành Đề án (03-ĐA/TU) nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng trong quản lý cán bộ, đảng viên...
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ PCTN; nhất là tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Từ ngày 01-01-2011 đến 31-3-2017, qua công tác tự kiểm tra, giám sát đã phát hiện 07 cán bộ, đảng viên vi phạm về tham nhũng (đã kỷ luật, khai trừ 07 đảng viên); phát hiện 50 cán bộ, đảng viên sai phạm về kinh tế (đã xử lý khiển trách 08, cảnh cáo 10, cách chức 01, khai trừ 14, xóa tên 01 đảng viên). Ngành Thanh tra đã thực hiện 38 cuộc thanh tra hành chính, kinh tế, phát hiện sai phạm 83.463.060.000 đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm 53 tập thể, 315 cá nhân sai phạm; kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra 03 vụ.
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý điều tra 47 vụ/95 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế; Viện kiểm sát nhân dân đã truy tố 47 vụ/92 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế; Tòa án xét xử 42 vụ/113 bị cáo phạm tội về tham nhũng, kinh tế. 
 
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác phát biểu 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác số 6 cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCTN; công tác quản lý cán bộ, đảng viên tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng hiệu quả chưa cao; có vụ việc, vụ án chưa được xử lý nghiêm minh; năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng còn hạn chế...
 
    Đoàn công tác cũng đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc cụ thể liên quan đến tham nhũng, kinh tế, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. 
 
    Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng thống nhất cao với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác. Đồng thời, bổ sung, làm rõ thêm một số kết quả, hạn chế trong công tác PCTN của tỉnh thời gian qua.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm chính trị của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN ở địa phương, và thực tế đã có sự chuyển biến quan trọng.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Đoàn công tác đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN; (2) Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát công tác PCTN, nhất là việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị; (4) Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, kiểm điểm trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng; (5) Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả cao nhất.
                                                                           P.V
;
.