Kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Trà Vinh

Thứ Ba, 12/09/2017, 14:27 [GMT+7]
    Ngày 11-9, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (Ban Chỉ đạo) làm Trưởng Đoàn đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Trà Vinh (theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo).
 
    Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan được kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo dự thảo Báo cáo kết quả của Đoàn công tác số 6 cho thấy, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về nội chính và PCTN, như: Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế; tổ chức họp giao ban định kỳ để nghe các cơ quan chức năng báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo đối với công tác PCTN...
 
    Từ ngày 01-01-2011 đến 31-3-2017, các cấp ủy Đảng đã tổ chức 24 cuộc tự kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện sai phạm 1.373.800.000 đồng, kỷ luật khiển trách 05 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 96 cá nhân. Tỉnh ủy cũng đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện và xử lý kỷ luật khai trừ Đảng 03 trường hợp, cách chức 02, cảnh cáo 06 và khiển trách 01. Thanh tra đã thực hiện 167 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, kinh tế - xã hội, phát hiện sai phạm 58.712.950.000 đồng; kiến nghị xử lý về Đảng 33 cá nhân, về chính quyền 18 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 693 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra 03 vụ có dấu hiệu sai phạm về tham nhũng.
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, điều tra 35 vụ/60 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp truy tố 32 vụ/55 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế. Tòa án xét xử 33 vụ/49 bị cáo phạm tội về tham nhũng, kinh tế. 
 
    Thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án đạt 657.851.561 đồng/657.851.561 đồng phải thu hồi theo Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực pháp luật (đạt tỷ lệ 100%); thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế là 1.664.256.991 đồng/2.881.708.195 đồng (đạt tỷ lệ 58%). 
 
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác phát biểu chỉ đạo
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác số 6 cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế của các cơ quan chức năng cần phải khắc phục; đồng thời, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh: (1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; (2) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị trong chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (3) Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc tham mưu công tác PCTN; (4) Chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, kiểm điểm trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng; (5) Chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định, giám định viên, đặc biệt là giám định về tài chính, ngân hàng, xây dựng... phục vụ cho việc giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế.
 
Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
    Đoàn công tác cũng đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. 
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN của Tỉnh ủy Trà Vinh.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Đoàn công tác đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh quan tâm thực hiện có hiệu quả các kiến nghị của Đoàn công tác. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế mà Đoàn kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, đề cao tính nghiêm minh của pháp luật trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm.
                                                                           P.V
;
.