Công bố kết quả kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Quảng Bình

Thứ Năm, 28/09/2017, 14:58 [GMT+7]
    Ngày 27-9, Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Ban Chỉ đạo) về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Quảng Bình.
 
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW, ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và từ ngày 21 đến ngày 25-8-2017, Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Huyện ủy Bố Trạch. 
 
    Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PCTN, như: Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; thành lập Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế v.v…
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 122 tổ chức đảng và 121 đảng viên, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận có 28 tổ chức đảng và 20 đảng viên có sai phạm với số tiền hơn 23 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 6,7 tỷ đồng.
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai 1.842 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện có sai phạm về kinh tế số tiền gần 206 tỷ đồng; xử lý kỷ luật hành chính 18 cá nhân và kỷ luật 05 đảng viên; kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra đề nghị xem xét xử lý hình sự 05 vụ việc.
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, điều tra 72 vụ án/106 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 62 vụ án/103 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế; thu hồi tài sản trên 26 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân đã thụ lý 68 vụ án/104 bị can; truy tố 60 vụ án/98 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế. Toà án nhân dân hai cấp thụ lý 64 vụ án/ 101 bị cáo; đã giải quyết 63 vụ án/100 bị cáo về tội tham nhũng, kinh tế.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác số 5 cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị để phát hiện, xử lý tham nhũng hiệu quả thấp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; một số kết luận thanh tra còn kiến nghị chưa rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, nên việc tổ chức thực hiện còn khó khăn; mặc dù tiến hành nhiều cuộc thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, nhưng ít vụ việc được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm; hình phạt áp dụng trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế chưa đủ sức răn đe; thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt tỷ lệ thấp…
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo
    Đoàn công tác kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình: (1) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, nhất là các quy định mới được ban hành; (2) Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra Đảng, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án tham nhũng, kinh tế; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; (4) Tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo hướng dẫn của Trung ương để kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; (5) Chỉ đạo Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; nhất là trong việc chuyển giao các hồ sơ, tài liệu liên quan; (6) Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ Thanh tra viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
    Đoàn công tác kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo xem xét xử lý đối với 01 vụ án, 03 vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế. 
 
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
phát biểu
    Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị thống nhất cao với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác; đồng thời khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác PCTN với quyết tâm cao nhất; đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế Đoàn công tác kiến nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh việc kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nhằm chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục để đẩy mạnh công tác PCTN trong thời gian tới.
 
    Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng trong công tác PCTN, nhất là công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, được dư luận xã hội quan tâm, như: Triển khai nhiều đoàn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về PCTN; chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đồng chí Trưởng Đoàn công tác số 5 yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình thực hiện một số nội dung sau: (1) Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan Thanh tra và Cơ quan điều tra để tránh trường hợp cơ quan Thanh tra chuyển vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra nhưng không khởi tố hình sự; (2) Xử lý nghiêm, hạn chế tối đa việc áp dụng án treo đối với tội phạm tham nhũng; (3) Bên cạnh việc áp dụng các quy định của Bộ luật hình sư, cần quan tâm nghiên cứu áp dụng các quy đinh của Luật PCTN trong xử lý các vụ án tham nhũng; (4) Khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện kiến nghị Đoàn công tác đã nêu trong dự thảo Báo cáo.
                                                                            Thu Huyền
;
.