Nhóm công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Thứ Tư, 09/08/2017, 16:38 [GMT+7]

Ngày 07-8-2017, Nhóm công tác của Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng hàng năm để tổ chức, thực hiện có hiệu quả. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 03-KH/TU ngày 03-02-2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, trong đó tập trung vào các nội dung như: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đối với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tố tụng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chú trọng việc xác minh rõ, chính xác tài sản của người có hành vi tham nhũng; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án,...

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Ban đã ký kết 05 quy chế và 07 chương trình phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị; phân công lãnh đạo, phòng chuyên môn và cán bộ theo dõi việc thực hiện quy chế, chương trình phối hợp. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Kế hoạch 03-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được Ban triển khai nghiêm túc, bảo đảm theo Kế hoạch 34-KH/TU ngày 19-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Chi ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy chú trọng xây dựng chi bộ vững mạnh trên cả 03 mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác phòng chống tham nhũng, hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và của Ban Nội chính, Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thường xuyên quán triệt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của Ban và đã được cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Chi bộ qua các nhiệm kỳ, rõ nét nhất là qua nghị quyết hàng tháng của chi bộ. Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ qua các năm đều đạt trong sạch vững mạnh, năm 2016 Chi bộ đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Cũng tại buổi làm việc, Nhóm công tác của Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy để báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương.

Mỹ Ngọc

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)

;
.